Bedrijfsvoertuigen per LBE in Gelderland en Overijssel, 2022

De tabellenset bevat gegevens over het gemiddeld aantal vrachtauto’s, trekkers en bestelauto’s per lokale bedrijfseenheid (LBE) met bijbehorende standaarddeviatie in Gelderland en Overijssel in 2022 naar standaard bedrijfsindeling (SBI) en grootteklasse op basis van aantal werkzame personen.

Er is een tabellenset samengesteld over het gemiddeld aantal bedrijfsvoertuigen per lokale bedrijfseenheid, vergelijkbaar met bedrijfsvestiging, voor de regio Gelderland en Overijssel. Hierbij zijn de voertuigen middels gebruik van verschillende bronnen toegewezen aan de eigenaar of gebruiker. Het gaat om voorlopige cijfers samengesteld in opdracht van provincie Gelderland en Overijssel.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl met referentienummer PR001104B.