Zoekresultaten

8713 resultaten voor algemeen bijzonder onderwijs
8713 resultaten voor algemeen bijzonder onderwijs

Pagina 1 van 349

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)

Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten.

Overig

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

Onderwijsuitgaven en (inter)nationale indicatoren. Overheid, huishoudens, bedrijven, buitenland, per onderwijssector, % bbp.

Cijfers

Algemeen voortgezet onderwijs (avo)

Verzamelterm voor mavo (theoretische en gemengde leerweg vmbo), havo en vwo.

Overig

Voortijdig schoolverlaters (VSV); terugkeer in onderwijs na schoolverlaten

Voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, onderwijspositie, startkwalificatie

Cijfers

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

Wet, in werking getreden op 1 januari 1996, met als doel om meer samenhang te brengen tussen de vormen van het middelbaar beroepsonderwijs, het leerlingwezen en het voortgezet algemeen...

Overig

VSV; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, voortijdig schoolverlater

Cijfers

Bijzondere beloningen met 5,6 procent gestegen in 2021

In 2021 werd per werknemersbaan gemiddeld 5 250 euro uitgekeerd aan bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en winstuitkeringen. Dat is 5,6 procent meer dan in 2020.

Artikelen

Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2021

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand door gemeenten in 2021.

Publicaties

Welke informatie heeft het CBS over educatie?

Het CBS heeft cijfers over het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Het vavo kan worden gezien als tweedekansonderwijs, waarbij volwassenen alsnog een diploma of deelcertificaat op het...

FAQ's

Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)

Het havo is een onderwijssoort in het voortgezet onderwijs die vooral bedoeld is als voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs. Het havo heeft vijf leerjaren. In de bovenbouw (leerjaren 4 en 5) kan...

Overig

VSV; uitkeringen na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters, uitkeringen na schoolverlaten Persoonskenmerken, uitkeringen na schoolverlaten

Cijfers

VSV; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters, arbeidskenmerken Persoonskenmerken, voortijdig schoolverlater, arbeidskenmerken

Cijfers

Overheid; uitgaven aan onderwijs en studietoelagen vanaf 1900

Overheidsuitgaven aan onderwijs. Per onderwijssector, aan studiefinanciering en percentage bbp.

Cijfers

VSV met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters, bedrijstak na schoolverlaten Persoonskenmerken, voortijdig schoolverlaters, bedrijfstak

Cijfers

VSV werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters, uurloon na schoolverlaten Geslacht, schoolverlaters, uurloon

Cijfers

Denominatie (onderwijs)

Het onderscheid tussen openbaar onderwijs en verschillende categorieën van het bijzonder onderwijs.

Overig

Algemeen

De Veiligheidsmonitor wordt in de oneven jaren uitgevoerd en bestaat uit een vast basisdeel en een variabel deel.

Overig

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Tweedekansonderwijs, waarbij volwassenen alsnog hun diploma of een deelcertificaat op het niveau van de theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo, voorheen mavo),...

Overig

Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting, herkomst

Totaal ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, ouderejaarsstudenten Geslacht, onderwijssoort, herkomstland, studierichting

Cijfers

Barometer Culturele Diversiteit - algemene variant

beschrijving onderzoek Barometer Culturele Diversiteit - algemene variant

Overig

Micaowpersoonbus: Algemene Ouderdomswet-uitkering

Micaowpersoonbus: Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering, 1999-2016

Overig

Bijzondere bijstand

Bijstand die alleen wordt verstrekt als iemand in bijzondere omstandigheden verkeert en daardoor hogere kosten heeft dan de kosten waarin de algemene bijstandsuitkering voorziet.

Overig

Bijstellingen nationale rekeningen: algemeen overzicht

Het CBS publiceert de belangrijkste macro-economische cijfers in een samenhangend systeem: de nationale rekeningen

Overig

Bijzondere opsporingsdiensten

De bijzondere opsporingsdiensten (BOD-en) vallen onder verschillende ministeries en hebben een specifieke opsporingstaak op het beleidsterrein waarvoor de betrokken minister verantwoordelijk is. Er...

Overig

Startkwalificatie (onderwijs)

Een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2; dat wil zeggen niveau 2 van de kwalificatiestructuur, zoals vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)).

Overig