Vrijlating inkomsten algemene bijstand 2022

Persoon met portemonnee met briefgeld
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Tabellenset met informatie over vrijlating inkomsten voor personen met een algemene bijstanduitkering met onder andere uitsplitsingen naar geslacht en leeftijd, verslagjaar 2022.

Het gaat om de tabellen over vrijlating inkomsten op zowel uitkeringsniveau als persoonsniveau voor verslagjaar 2022. Voor de tabel op uitkeringsniveau is er een uitsplitsing naar gemeentegrootte. Voor de tabel op persoonsniveau is er naast de uitsplitsing op persoonskenmerken een uitsplitsing naar relevante doelgroepen zoals ontvangers van loonkostensubsidie en alleenstaande ouders. Ook toont de tabel op persoonsniveau het aantal maanden vrijlating inkomsten.

Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).