Regionale economie

Wat is de regionale economische ontwikkeling?

Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De volumeverandering van het bbp in een bepaalde verslagperiode is de maatstaf voor de groei (of krimp) van de economie. Volumeveranderingen zijn waardeveranderingen geschoond voor prijsveranderingen.

Hoe gaat met de werkgelegenheid in de regio’s?

Werkgelegenheid kan worden uitgedrukt in arbeidsjaren door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd. Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.

Wil je dieper in de cijfers duiken over dit onderwerp? Ga dan naar StatLine. Hier kun je gerelateerde indicatoren bekijken en bijvoorbeeld de gekozen periode aanpassen.

Bronnen