Regionale prognose 2023-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2021

Regionale prognose 2023-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2021

Prognose(-interval) Leeftijd Perioden Regio-indeling 2021 Totale bevolking (x 1 000)
Prognose Totaal 2025 Nederland 17.980,5
Prognose Totaal 2030 Nederland 18.480,1
Prognose Totaal 2035 Nederland 18.893,0
Prognose Totaal 2040 Nederland 19.212,2
Prognose Totaal 2045 Nederland 19.446,7
Prognose Totaal 2050 Nederland 19.630,0
Prognose 0 tot 20 jaar 2025 Nederland 3.721,9
Prognose 0 tot 20 jaar 2030 Nederland 3.794,9
Prognose 0 tot 20 jaar 2035 Nederland 3.921,3
Prognose 0 tot 20 jaar 2040 Nederland 4.066,1
Prognose 0 tot 20 jaar 2045 Nederland 4.142,1
Prognose 0 tot 20 jaar 2050 Nederland 4.121,1
Prognose 20 tot 65 jaar 2025 Nederland 10.474,3
Prognose 20 tot 65 jaar 2030 Nederland 10.453,1
Prognose 20 tot 65 jaar 2035 Nederland 10.358,9
Prognose 20 tot 65 jaar 2040 Nederland 10.320,1
Prognose 20 tot 65 jaar 2045 Nederland 10.463,4
Prognose 20 tot 65 jaar 2050 Nederland 10.657,3
Prognose 65 jaar of ouder 2025 Nederland 3.784,2
Prognose 65 jaar of ouder 2030 Nederland 4.232,1
Prognose 65 jaar of ouder 2035 Nederland 4.612,8
Prognose 65 jaar of ouder 2040 Nederland 4.826,1
Prognose 65 jaar of ouder 2045 Nederland 4.841,2
Prognose 65 jaar of ouder 2050 Nederland 4.851,6
Prognose Totaal 2025 Groningen (PV) 593,9
Prognose Totaal 2030 Groningen (PV) 599,9
Prognose Totaal 2035 Groningen (PV) 597,7
Prognose Totaal 2040 Groningen (PV) 593,0
Prognose Totaal 2045 Groningen (PV) 586,9
Prognose Totaal 2050 Groningen (PV) 580,1
Prognose 0 tot 20 jaar 2025 Groningen (PV) 111,4
Prognose 0 tot 20 jaar 2030 Groningen (PV) 112,2
Prognose 0 tot 20 jaar 2035 Groningen (PV) 113,8
Prognose 0 tot 20 jaar 2040 Groningen (PV) 116,5
Prognose 0 tot 20 jaar 2045 Groningen (PV) 117,2
Prognose 0 tot 20 jaar 2050 Groningen (PV) 113,8
Prognose 20 tot 65 jaar 2025 Groningen (PV) 353,2
Prognose 20 tot 65 jaar 2030 Groningen (PV) 345,4
Prognose 20 tot 65 jaar 2035 Groningen (PV) 331,3
Prognose 20 tot 65 jaar 2040 Groningen (PV) 319,3
Prognose 20 tot 65 jaar 2045 Groningen (PV) 315,3
Prognose 20 tot 65 jaar 2050 Groningen (PV) 316,1
Prognose 65 jaar of ouder 2025 Groningen (PV) 129,2
Prognose 65 jaar of ouder 2030 Groningen (PV) 142,3
Prognose 65 jaar of ouder 2035 Groningen (PV) 152,6
Prognose 65 jaar of ouder 2040 Groningen (PV) 157,2
Prognose 65 jaar of ouder 2045 Groningen (PV) 154,3
Prognose 65 jaar of ouder 2050 Groningen (PV) 150,2
Prognose Totaal 2025 Fryslân (PV) 653,1
Prognose Totaal 2030 Fryslân (PV) 652,5
Prognose Totaal 2035 Fryslân (PV) 652,4
Prognose Totaal 2040 Fryslân (PV) 650,5
Prognose Totaal 2045 Fryslân (PV) 646,1
Prognose Totaal 2050 Fryslân (PV) 640,3
Prognose 0 tot 20 jaar 2025 Fryslân (PV) 135,8
Prognose 0 tot 20 jaar 2030 Fryslân (PV) 132,6
Prognose 0 tot 20 jaar 2035 Fryslân (PV) 133,7
Prognose 0 tot 20 jaar 2040 Fryslân (PV) 137,1
Prognose 0 tot 20 jaar 2045 Fryslân (PV) 137,9
Prognose 0 tot 20 jaar 2050 Fryslân (PV) 135,3
Prognose 20 tot 65 jaar 2025 Fryslân (PV) 362,8
Prognose 20 tot 65 jaar 2030 Fryslân (PV) 351,9
Prognose 20 tot 65 jaar 2035 Fryslân (PV) 339,2
Prognose 20 tot 65 jaar 2040 Fryslân (PV) 329,3
Prognose 20 tot 65 jaar 2045 Fryslân (PV) 328,3
Prognose 20 tot 65 jaar 2050 Fryslân (PV) 329,0
Prognose 65 jaar of ouder 2025 Fryslân (PV) 154,5
Prognose 65 jaar of ouder 2030 Fryslân (PV) 168,0
Prognose 65 jaar of ouder 2035 Fryslân (PV) 179,5
Prognose 65 jaar of ouder 2040 Fryslân (PV) 184,1
Prognose 65 jaar of ouder 2045 Fryslân (PV) 179,9
Prognose 65 jaar of ouder 2050 Fryslân (PV) 175,9
Prognose Totaal 2025 Drenthe (PV) 492,7
Prognose Totaal 2030 Drenthe (PV) 488,4
Prognose Totaal 2035 Drenthe (PV) 487,4
Prognose Totaal 2040 Drenthe (PV) 486,2
Prognose Totaal 2045 Drenthe (PV) 483,6
Prognose Totaal 2050 Drenthe (PV) 480,1
Prognose 0 tot 20 jaar 2025 Drenthe (PV) 96,8
Prognose 0 tot 20 jaar 2030 Drenthe (PV) 93,5
Prognose 0 tot 20 jaar 2035 Drenthe (PV) 95,1
Prognose 0 tot 20 jaar 2040 Drenthe (PV) 98,5
Prognose 0 tot 20 jaar 2045 Drenthe (PV) 100,4
Prognose 0 tot 20 jaar 2050 Drenthe (PV) 99,2
Prognose 20 tot 65 jaar 2025 Drenthe (PV) 271,3
Prognose 20 tot 65 jaar 2030 Drenthe (PV) 262,1
Prognose 20 tot 65 jaar 2035 Drenthe (PV) 253,3
Prognose 20 tot 65 jaar 2040 Drenthe (PV) 247,6
Prognose 20 tot 65 jaar 2045 Drenthe (PV) 248,5
Prognose 20 tot 65 jaar 2050 Drenthe (PV) 251,3
Prognose 65 jaar of ouder 2025 Drenthe (PV) 124,6
Prognose 65 jaar of ouder 2030 Drenthe (PV) 132,8
Prognose 65 jaar of ouder 2035 Drenthe (PV) 139,0
Prognose 65 jaar of ouder 2040 Drenthe (PV) 140,1
Prognose 65 jaar of ouder 2045 Drenthe (PV) 134,8
Prognose 65 jaar of ouder 2050 Drenthe (PV) 129,6
Prognose Totaal 2025 Overijssel (PV) 1.185,1
Prognose Totaal 2030 Overijssel (PV) 1.201,0
Prognose Totaal 2035 Overijssel (PV) 1.212,5
Prognose Totaal 2040 Overijssel (PV) 1.218,7
Prognose Totaal 2045 Overijssel (PV) 1.220,3
Prognose Totaal 2050 Overijssel (PV) 1.218,3
Prognose 0 tot 20 jaar 2025 Overijssel (PV) 254,9
Prognose 0 tot 20 jaar 2030 Overijssel (PV) 250,8
Prognose 0 tot 20 jaar 2035 Overijssel (PV) 252,9
Prognose 0 tot 20 jaar 2040 Overijssel (PV) 257,9
Prognose 0 tot 20 jaar 2045 Overijssel (PV) 258,3
Prognose 0 tot 20 jaar 2050 Overijssel (PV) 252,4
Prognose 20 tot 65 jaar 2025 Overijssel (PV) 679,1
Prognose 20 tot 65 jaar 2030 Overijssel (PV) 671,8
Prognose 20 tot 65 jaar 2035 Overijssel (PV) 656,9
Prognose 20 tot 65 jaar 2040 Overijssel (PV) 644,6
Prognose 20 tot 65 jaar 2045 Overijssel (PV) 646,1
Prognose 20 tot 65 jaar 2050 Overijssel (PV) 652,4
Prognose 65 jaar of ouder 2025 Overijssel (PV) 251,1
Prognose 65 jaar of ouder 2030 Overijssel (PV) 278,4
Prognose 65 jaar of ouder 2035 Overijssel (PV) 302,7
Prognose 65 jaar of ouder 2040 Overijssel (PV) 316,2
Prognose 65 jaar of ouder 2045 Overijssel (PV) 315,9
Prognose 65 jaar of ouder 2050 Overijssel (PV) 313,5
Prognose Totaal 2025 Flevoland (PV) 448,3
Prognose Totaal 2030 Flevoland (PV) 472,6
Prognose Totaal 2035 Flevoland (PV) 498,7
Prognose Totaal 2040 Flevoland (PV) 520,4
Prognose Totaal 2045 Flevoland (PV) 538,3
Prognose Totaal 2050 Flevoland (PV) 557,1
Prognose 0 tot 20 jaar 2025 Flevoland (PV) 107,9
Prognose 0 tot 20 jaar 2030 Flevoland (PV) 111,9
Prognose 0 tot 20 jaar 2035 Flevoland (PV) 117,9
Prognose 0 tot 20 jaar 2040 Flevoland (PV) 124,5
Prognose 0 tot 20 jaar 2045 Flevoland (PV) 128,5
Prognose 0 tot 20 jaar 2050 Flevoland (PV) 131,0
Prognose 20 tot 65 jaar 2025 Flevoland (PV) 267,2
Prognose 20 tot 65 jaar 2030 Flevoland (PV) 273,7
Prognose 20 tot 65 jaar 2035 Flevoland (PV) 281,7
Prognose 20 tot 65 jaar 2040 Flevoland (PV) 289,4
Prognose 20 tot 65 jaar 2045 Flevoland (PV) 300,7
Prognose 20 tot 65 jaar 2050 Flevoland (PV) 313,8
Prognose 65 jaar of ouder 2025 Flevoland (PV) 73,2
Prognose 65 jaar of ouder 2030 Flevoland (PV) 87,1
Prognose 65 jaar of ouder 2035 Flevoland (PV) 99,1
Prognose 65 jaar of ouder 2040 Flevoland (PV) 106,5
Prognose 65 jaar of ouder 2045 Flevoland (PV) 109,0
Prognose 65 jaar of ouder 2050 Flevoland (PV) 112,4
Prognose Totaal 2025 Gelderland (PV) 2.148,2
Prognose Totaal 2030 Gelderland (PV) 2.193,6
Prognose Totaal 2035 Gelderland (PV) 2.233,7
Prognose Totaal 2040 Gelderland (PV) 2.263,5
Prognose Totaal 2045 Gelderland (PV) 2.281,9
Prognose Totaal 2050 Gelderland (PV) 2.292,9
Prognose 0 tot 20 jaar 2025 Gelderland (PV) 447,0
Prognose 0 tot 20 jaar 2030 Gelderland (PV) 453,7
Prognose 0 tot 20 jaar 2035 Gelderland (PV) 469,8
Prognose 0 tot 20 jaar 2040 Gelderland (PV) 487,5
Prognose 0 tot 20 jaar 2045 Gelderland (PV) 493,6
Prognose 0 tot 20 jaar 2050 Gelderland (PV) 487,6
Prognose 20 tot 65 jaar 2025 Gelderland (PV) 1.226,2
Prognose 20 tot 65 jaar 2030 Gelderland (PV) 1.210,7
Prognose 20 tot 65 jaar 2035 Gelderland (PV) 1.188,2
Prognose 20 tot 65 jaar 2040 Gelderland (PV) 1.177,3
Prognose 20 tot 65 jaar 2045 Gelderland (PV) 1.192,9
Prognose 20 tot 65 jaar 2050 Gelderland (PV) 1.215,5
Prognose 65 jaar of ouder 2025 Gelderland (PV) 475,0
Prognose 65 jaar of ouder 2030 Gelderland (PV) 529,2
Prognose 65 jaar of ouder 2035 Gelderland (PV) 575,7
Prognose 65 jaar of ouder 2040 Gelderland (PV) 598,8
Prognose 65 jaar of ouder 2045 Gelderland (PV) 595,4
Prognose 65 jaar of ouder 2050 Gelderland (PV) 589,8
Prognose Totaal 2025 Utrecht (PV) 1.410,7
Prognose Totaal 2030 Utrecht (PV) 1.470,7
Prognose Totaal 2035 Utrecht (PV) 1.521,5
Prognose Totaal 2040 Utrecht (PV) 1.561,7
Prognose Totaal 2045 Utrecht (PV) 1.594,8
Prognose Totaal 2050 Utrecht (PV) 1.620,7
Prognose 0 tot 20 jaar 2025 Utrecht (PV) 316,4
Prognose 0 tot 20 jaar 2030 Utrecht (PV) 323,5
Prognose 0 tot 20 jaar 2035 Utrecht (PV) 336,1
Prognose 0 tot 20 jaar 2040 Utrecht (PV) 350,3
Prognose 0 tot 20 jaar 2045 Utrecht (PV) 359,2
Prognose 0 tot 20 jaar 2050 Utrecht (PV) 359,8
Prognose 20 tot 65 jaar 2025 Utrecht (PV) 831,0
Prognose 20 tot 65 jaar 2030 Utrecht (PV) 845,0
Prognose 20 tot 65 jaar 2035 Utrecht (PV) 846,5
Prognose 20 tot 65 jaar 2040 Utrecht (PV) 845,8
Prognose 20 tot 65 jaar 2045 Utrecht (PV) 859,3
Prognose 20 tot 65 jaar 2050 Utrecht (PV) 874,6
Prognose 65 jaar of ouder 2025 Utrecht (PV) 263,3
Prognose 65 jaar of ouder 2030 Utrecht (PV) 302,3
Prognose 65 jaar of ouder 2035 Utrecht (PV) 338,9
Prognose 65 jaar of ouder 2040 Utrecht (PV) 365,7
Prognose 65 jaar of ouder 2045 Utrecht (PV) 376,4
Prognose 65 jaar of ouder 2050 Utrecht (PV) 386,3
Prognose Totaal 2025 Noord-Holland (PV) 3.016,3
Prognose Totaal 2030 Noord-Holland (PV) 3.151,2
Prognose Totaal 2035 Noord-Holland (PV) 3.268,4
Prognose Totaal 2040 Noord-Holland (PV) 3.366,8
Prognose Totaal 2045 Noord-Holland (PV) 3.447,0
Prognose Totaal 2050 Noord-Holland (PV) 3.517,6
Prognose 0 tot 20 jaar 2025 Noord-Holland (PV) 613,8
Prognose 0 tot 20 jaar 2030 Noord-Holland (PV) 638,6
Prognose 0 tot 20 jaar 2035 Noord-Holland (PV) 670,1
Prognose 0 tot 20 jaar 2040 Noord-Holland (PV) 702,2
Prognose 0 tot 20 jaar 2045 Noord-Holland (PV) 722,7
Prognose 0 tot 20 jaar 2050 Noord-Holland (PV) 725,6
Prognose 20 tot 65 jaar 2025 Noord-Holland (PV) 1.815,8
Prognose 20 tot 65 jaar 2030 Noord-Holland (PV) 1.844,3
Prognose 20 tot 65 jaar 2035 Noord-Holland (PV) 1.859,2
Prognose 20 tot 65 jaar 2040 Noord-Holland (PV) 1.878,8
Prognose 20 tot 65 jaar 2045 Noord-Holland (PV) 1.921,8
Prognose 20 tot 65 jaar 2050 Noord-Holland (PV) 1.973,9
Prognose 65 jaar of ouder 2025 Noord-Holland (PV) 586,6
Prognose 65 jaar of ouder 2030 Noord-Holland (PV) 668,2
Prognose 65 jaar of ouder 2035 Noord-Holland (PV) 739,1
Prognose 65 jaar of ouder 2040 Noord-Holland (PV) 785,8
Prognose 65 jaar of ouder 2045 Noord-Holland (PV) 802,5
Prognose 65 jaar of ouder 2050 Noord-Holland (PV) 818,1
Prognose Totaal 2025 Zuid-Holland (PV) 3.869,7
Prognose Totaal 2030 Zuid-Holland (PV) 4.016,1
Prognose Totaal 2035 Zuid-Holland (PV) 4.133,3
Prognose Totaal 2040 Zuid-Holland (PV) 4.229,5
Prognose Totaal 2045 Zuid-Holland (PV) 4.308,4
Prognose Totaal 2050 Zuid-Holland (PV) 4.377,3
Prognose 0 tot 20 jaar 2025 Zuid-Holland (PV) 834,2
Prognose 0 tot 20 jaar 2030 Zuid-Holland (PV) 860,3
Prognose 0 tot 20 jaar 2035 Zuid-Holland (PV) 886,3
Prognose 0 tot 20 jaar 2040 Zuid-Holland (PV) 915,4
Prognose 0 tot 20 jaar 2045 Zuid-Holland (PV) 933,7
Prognose 0 tot 20 jaar 2050 Zuid-Holland (PV) 934,5
Prognose 20 tot 65 jaar 2025 Zuid-Holland (PV) 2.280,0
Prognose 20 tot 65 jaar 2030 Zuid-Holland (PV) 2.305,8
Prognose 20 tot 65 jaar 2035 Zuid-Holland (PV) 2.314,6
Prognose 20 tot 65 jaar 2040 Zuid-Holland (PV) 2.325,4
Prognose 20 tot 65 jaar 2045 Zuid-Holland (PV) 2.364,7
Prognose 20 tot 65 jaar 2050 Zuid-Holland (PV) 2.409,2
Prognose 65 jaar of ouder 2025 Zuid-Holland (PV) 755,5
Prognose 65 jaar of ouder 2030 Zuid-Holland (PV) 850,0
Prognose 65 jaar of ouder 2035 Zuid-Holland (PV) 932,4
Prognose 65 jaar of ouder 2040 Zuid-Holland (PV) 988,7
Prognose 65 jaar of ouder 2045 Zuid-Holland (PV) 1.010,0
Prognose 65 jaar of ouder 2050 Zuid-Holland (PV) 1.033,6
Prognose Totaal 2025 Zeeland (PV) 389,8
Prognose Totaal 2030 Zeeland (PV) 390,7
Prognose Totaal 2035 Zeeland (PV) 391,0
Prognose Totaal 2040 Zeeland (PV) 390,5
Prognose Totaal 2045 Zeeland (PV) 389,3
Prognose Totaal 2050 Zeeland (PV) 387,7
Prognose 0 tot 20 jaar 2025 Zeeland (PV) 77,4
Prognose 0 tot 20 jaar 2030 Zeeland (PV) 77,0
Prognose 0 tot 20 jaar 2035 Zeeland (PV) 77,9
Prognose 0 tot 20 jaar 2040 Zeeland (PV) 79,7
Prognose 0 tot 20 jaar 2045 Zeeland (PV) 80,5
Prognose 0 tot 20 jaar 2050 Zeeland (PV) 79,7
Prognose 20 tot 65 jaar 2025 Zeeland (PV) 213,7
Prognose 20 tot 65 jaar 2030 Zeeland (PV) 208,5
Prognose 20 tot 65 jaar 2035 Zeeland (PV) 202,3
Prognose 20 tot 65 jaar 2040 Zeeland (PV) 198,3
Prognose 20 tot 65 jaar 2045 Zeeland (PV) 199,4
Prognose 20 tot 65 jaar 2050 Zeeland (PV) 201,3
Prognose 65 jaar of ouder 2025 Zeeland (PV) 98,6
Prognose 65 jaar of ouder 2030 Zeeland (PV) 105,2
Prognose 65 jaar of ouder 2035 Zeeland (PV) 110,9
Prognose 65 jaar of ouder 2040 Zeeland (PV) 112,5
Prognose 65 jaar of ouder 2045 Zeeland (PV) 109,3
Prognose 65 jaar of ouder 2050 Zeeland (PV) 106,7
Prognose Totaal 2025 Noord-Brabant (PV) 2.649,9
Prognose Totaal 2030 Noord-Brabant (PV) 2.723,0
Prognose Totaal 2035 Noord-Brabant (PV) 2.781,9
Prognose Totaal 2040 Noord-Brabant (PV) 2.825,9
Prognose Totaal 2045 Noord-Brabant (PV) 2.856,2
Prognose Totaal 2050 Noord-Brabant (PV) 2.877,5
Prognose 0 tot 20 jaar 2025 Noord-Brabant (PV) 530,6
Prognose 0 tot 20 jaar 2030 Noord-Brabant (PV) 543,3
Prognose 0 tot 20 jaar 2035 Noord-Brabant (PV) 564,5
Prognose 0 tot 20 jaar 2040 Noord-Brabant (PV) 586,4
Prognose 0 tot 20 jaar 2045 Noord-Brabant (PV) 596,4
Prognose 0 tot 20 jaar 2050 Noord-Brabant (PV) 590,8
Prognose 20 tot 65 jaar 2025 Noord-Brabant (PV) 1.539,1
Prognose 20 tot 65 jaar 2030 Noord-Brabant (PV) 1.529,8
Prognose 20 tot 65 jaar 2035 Noord-Brabant (PV) 1.508,3
Prognose 20 tot 65 jaar 2040 Noord-Brabant (PV) 1.499,9
Prognose 20 tot 65 jaar 2045 Noord-Brabant (PV) 1.520,7
Prognose 20 tot 65 jaar 2050 Noord-Brabant (PV) 1.549,9
Prognose 65 jaar of ouder 2025 Noord-Brabant (PV) 580,1
Prognose 65 jaar of ouder 2030 Noord-Brabant (PV) 649,9
Prognose 65 jaar of ouder 2035 Noord-Brabant (PV) 709,1
Prognose 65 jaar of ouder 2040 Noord-Brabant (PV) 739,7
Prognose 65 jaar of ouder 2045 Noord-Brabant (PV) 739,1
Prognose 65 jaar of ouder 2050 Noord-Brabant (PV) 736,8
Prognose Totaal 2025 Limburg (PV) 1.122,9
Prognose Totaal 2030 Limburg (PV) 1.120,4
Prognose Totaal 2035 Limburg (PV) 1.114,6
Prognose Totaal 2040 Limburg (PV) 1.105,5
Prognose Totaal 2045 Limburg (PV) 1.093,8
Prognose Totaal 2050 Limburg (PV) 1.080,4
Prognose 0 tot 20 jaar 2025 Limburg (PV) 195,6
Prognose 0 tot 20 jaar 2030 Limburg (PV) 197,5
Prognose 0 tot 20 jaar 2035 Limburg (PV) 203,4
Prognose 0 tot 20 jaar 2040 Limburg (PV) 210,3
Prognose 0 tot 20 jaar 2045 Limburg (PV) 213,6
Prognose 0 tot 20 jaar 2050 Limburg (PV) 211,3
Prognose 20 tot 65 jaar 2025 Limburg (PV) 634,9
Prognose 20 tot 65 jaar 2030 Limburg (PV) 604,1
Prognose 20 tot 65 jaar 2035 Limburg (PV) 577,5
Prognose 20 tot 65 jaar 2040 Limburg (PV) 564,3
Prognose 20 tot 65 jaar 2045 Limburg (PV) 565,5
Prognose 20 tot 65 jaar 2050 Limburg (PV) 570,4
Prognose 65 jaar of ouder 2025 Limburg (PV) 292,4
Prognose 65 jaar of ouder 2030 Limburg (PV) 318,8
Prognose 65 jaar of ouder 2035 Limburg (PV) 333,8
Prognose 65 jaar of ouder 2040 Limburg (PV) 330,9
Prognose 65 jaar of ouder 2045 Limburg (PV) 314,7
Prognose 65 jaar of ouder 2050 Limburg (PV) 298,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de toekomstige omvang (uitgesplitst naar leeftijd) van de bevolking van Nederland per regio. In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. De periode waarvoor de prognose is bepaald, loopt nu van 2022 tot 2050. De cijfers zijn gebaseerd op de regionale indeling van 2021.

Gegevens beschikbaar vanaf: (prognoseperiode) 2023

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 6 juli 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2022 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2025 worden de nieuwe prognosecijfers over bevolking naar regio in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Bevolking in Nederland, 1 januari.

Bevolking
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.