Regionale prognose 2023-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2021

Regionale prognose 2023-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2021

Prognose(-interval) Leeftijd Perioden Regio-indeling 2021 Totale bevolking (x 1 000)
Prognose Totaal 2025 Nederland 17.980,5
Prognose Totaal 2030 Nederland 18.480,1
Prognose Totaal 2035 Nederland 18.893,0
Prognose Totaal 2040 Nederland 19.212,2
Prognose Totaal 2045 Nederland 19.446,7
Prognose Totaal 2050 Nederland 19.630,0
Prognose Totaal 2025 Groningen (PV) 593,9
Prognose Totaal 2030 Groningen (PV) 599,9
Prognose Totaal 2035 Groningen (PV) 597,7
Prognose Totaal 2040 Groningen (PV) 593,0
Prognose Totaal 2045 Groningen (PV) 586,9
Prognose Totaal 2050 Groningen (PV) 580,1
Prognose Totaal 2025 Fryslân (PV) 653,1
Prognose Totaal 2030 Fryslân (PV) 652,5
Prognose Totaal 2035 Fryslân (PV) 652,4
Prognose Totaal 2040 Fryslân (PV) 650,5
Prognose Totaal 2045 Fryslân (PV) 646,1
Prognose Totaal 2050 Fryslân (PV) 640,3
Prognose Totaal 2025 Drenthe (PV) 492,7
Prognose Totaal 2030 Drenthe (PV) 488,4
Prognose Totaal 2035 Drenthe (PV) 487,4
Prognose Totaal 2040 Drenthe (PV) 486,2
Prognose Totaal 2045 Drenthe (PV) 483,6
Prognose Totaal 2050 Drenthe (PV) 480,1
Prognose Totaal 2025 Overijssel (PV) 1.185,1
Prognose Totaal 2030 Overijssel (PV) 1.201,0
Prognose Totaal 2035 Overijssel (PV) 1.212,5
Prognose Totaal 2040 Overijssel (PV) 1.218,7
Prognose Totaal 2045 Overijssel (PV) 1.220,3
Prognose Totaal 2050 Overijssel (PV) 1.218,3
Prognose Totaal 2025 Flevoland (PV) 448,3
Prognose Totaal 2030 Flevoland (PV) 472,6
Prognose Totaal 2035 Flevoland (PV) 498,7
Prognose Totaal 2040 Flevoland (PV) 520,4
Prognose Totaal 2045 Flevoland (PV) 538,3
Prognose Totaal 2050 Flevoland (PV) 557,1
Prognose Totaal 2025 Gelderland (PV) 2.148,2
Prognose Totaal 2030 Gelderland (PV) 2.193,6
Prognose Totaal 2035 Gelderland (PV) 2.233,7
Prognose Totaal 2040 Gelderland (PV) 2.263,5
Prognose Totaal 2045 Gelderland (PV) 2.281,9
Prognose Totaal 2050 Gelderland (PV) 2.292,9
Prognose Totaal 2025 Utrecht (PV) 1.410,7
Prognose Totaal 2030 Utrecht (PV) 1.470,7
Prognose Totaal 2035 Utrecht (PV) 1.521,5
Prognose Totaal 2040 Utrecht (PV) 1.561,7
Prognose Totaal 2045 Utrecht (PV) 1.594,8
Prognose Totaal 2050 Utrecht (PV) 1.620,7
Prognose Totaal 2025 Noord-Holland (PV) 3.016,3
Prognose Totaal 2030 Noord-Holland (PV) 3.151,2
Prognose Totaal 2035 Noord-Holland (PV) 3.268,4
Prognose Totaal 2040 Noord-Holland (PV) 3.366,8
Prognose Totaal 2045 Noord-Holland (PV) 3.447,0
Prognose Totaal 2050 Noord-Holland (PV) 3.517,6
Prognose Totaal 2025 Zuid-Holland (PV) 3.869,7
Prognose Totaal 2030 Zuid-Holland (PV) 4.016,1
Prognose Totaal 2035 Zuid-Holland (PV) 4.133,3
Prognose Totaal 2040 Zuid-Holland (PV) 4.229,5
Prognose Totaal 2045 Zuid-Holland (PV) 4.308,4
Prognose Totaal 2050 Zuid-Holland (PV) 4.377,3
Prognose Totaal 2025 Zeeland (PV) 389,8
Prognose Totaal 2030 Zeeland (PV) 390,7
Prognose Totaal 2035 Zeeland (PV) 391,0
Prognose Totaal 2040 Zeeland (PV) 390,5
Prognose Totaal 2045 Zeeland (PV) 389,3
Prognose Totaal 2050 Zeeland (PV) 387,7
Prognose Totaal 2025 Noord-Brabant (PV) 2.649,9
Prognose Totaal 2030 Noord-Brabant (PV) 2.723,0
Prognose Totaal 2035 Noord-Brabant (PV) 2.781,9
Prognose Totaal 2040 Noord-Brabant (PV) 2.825,9
Prognose Totaal 2045 Noord-Brabant (PV) 2.856,2
Prognose Totaal 2050 Noord-Brabant (PV) 2.877,5
Prognose Totaal 2025 Limburg (PV) 1.122,9
Prognose Totaal 2030 Limburg (PV) 1.120,4
Prognose Totaal 2035 Limburg (PV) 1.114,6
Prognose Totaal 2040 Limburg (PV) 1.105,5
Prognose Totaal 2045 Limburg (PV) 1.093,8
Prognose Totaal 2050 Limburg (PV) 1.080,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Er is geconstateerd dat detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. De prognoses voor het aantal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges. De detailinformatie (bijvoorbeeld naar leeftijdsgroep of naar huishoudens) niet. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet meer te gebruiken. Deze informatie is daarom van StatLine verwijderd. De gegevens die in de tabel beschikbaar zijn, kunnen gebruikt worden.

Zie voor meer informatie het bericht Voorlopig geen volledige Regionale bevolkings- en huishoudensprognose.

Voor de cijfers die nog wel beschikbaar zijn, zie
Regionale prognose 2023-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2021
Regionale prognose 2023-2050; bevolking, regio-indeling 2021

Deze tabel bevat cijfers over de toekomstige omvang (uitgesplitst naar leeftijd) van de bevolking van Nederland per regio. In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. De periode waarvoor de prognose is bepaald, loopt nu van 2022 tot 2050. De cijfers zijn gebaseerd op de regionale indeling van 2021.

Gegevens beschikbaar vanaf: (prognoseperiode) 2023

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 12 juli 2023:
Uit deze tabel zijn de detailleringen naar leeftijd verwijderd. Er is geconstateerd dat de detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolking- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet te gebruiken. De prognosecijfers van het totaal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
PBL en CBS kunnen de betreffende prognoses niet op afzienbare termijn herzien.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Bevolking in Nederland, 1 januari.

Bevolking
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.