Uitstroom uit de flexibele schil

Werknemers die tussen 2007 en 2015 in de flexibele schil zijn ingestroomd, zijn gedurende hun verblijf in de flexibele schil gevolgd. Personen stromen uit de flexibele schil als ze langer dan drie maanden geen flexibele baan hebben. De volgende uitstroomposities op de arbeidsmarkt worden onderscheiden: vast dienstverband, zelfstandige, geen werk geen uitkering, geen werk met uitkering. Van de personen die in de flexibele schil zijn ingestroomd is op verschillende peilmomenten na instroom bekeken of ze zijn uitgestroomd en wat de positie op de arbeidsmarkt bij uitstroom is. Het gaat hier dus niet om de arbeidsmarktpositie op peilmoment, maar om de arbeidsmarktpositie bij uitstroom. Iemand die na één jaar is uitgestroomd naar geen werk geen uitkering, kan twee jaar na instroom alweer aan het werk zijn of inmiddels een uitkering hebben.
Terug naar artikel