Indexering huren

4-8-2016 06:30
Met deze module kunt u de huurprijsaanpassingen berekenen voor woningen in de geliberaliseerde sector en voor bedrijfspanden e.d., waarbij de huur wordt aangepast op basis van de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. Een huurcontract is geliberaliseerd als de huur bij het afsluiten van het contract hoger lag dan de liberalisatiegrens van dat moment. De liberalisatiegrens per 1 januari 2017 is EUR 710,68. U kunt in uw huurcontract vinden hoe de jaarlijkse huurprijsaanpassing van uw woning wordt vastgesteld.
Als u meerder berekeningen wilt maken, of als u tijdens het maken van één berekening een al gemaakte keuze wilt aanpassen, toets dan eerst tegelijkertijd Ctrl/F5 in, om de cache leeg te maken.

Indexering huren:

Voor woningen in de sociale sector wordt de maximale huurverhoging jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer informatie over deze huurverhoging vindt u op rijksoverheid.nl/huurverhoging.

Bron: CBS
Basisjaar:
=100
Berekening gewijzigde huurprijs
Gewijzigde huurprijs =
x
x
× €xx,xx
= Vul eerst de geldende huurprijs in.

Bereken uw gewijzigde huurprijs in 5 stappen. Hebt u nog vragen? Bel de Infoservice van het CBS: 088 5707070.

  1. Reeks
  2. Geldende huurprijs in euro's
  3. Index teller
  4. Index noemer
  5. Basisjaar

In uw contract staat welke reeks indexcijfers u dient te gebruiken voor het aanpassen van de huur. Vaak is dit reeks CPI Alle huishoudens (voorheen prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, reeks totale bevolking). In het verleden werd gebruik gemaakt van de reeks CPI Werknemers laag (voorheen prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, reeks werknemers met een gezinsinkomen beneden een bepaalde grens). Indien u gebruik maakt van de jaar-op-jaarmethode dan kunt u zonder meer gebruikmaken van de reeks alle huishoudens, op de meest recente tijdsbasis, tenzij u een berekening uit wilt voeren over een ver in het verleden liggende periode. In dit geval zal het systeem automatisch het meest voor de hand liggende basisjaar kiezen. Maakt u echter gebruik van de vaste noemermethode, dan dient u de in het contract genoemde reeks en het bijbehorende basisjaar te gebruiken.

Wordt de jaar-op-jaarmethode gebruikt, dan vult u hier "de laatst geldende huurprijs" of "de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum" in. Dit is de huurprijs vóór aanpassing.

Wordt de vaste noemermethode gebruikt, dan vult u "de eerst geldende huurprijs" of "de huurprijs op de ingangsdatum van de eerste huurperiode". Dit is de huurprijs die in uw contract staat.

In uw contract staat op basis van welke consumentenprijsindexcijfers, met welk basisjaar, de wijziging van de huurprijs plaatsvindt.

In uw contract staat op basis van welke consumentenprijsindexcijfers, met welk basisjaar, de wijziging van de huurprijs plaatsvindt.

In uw contract staat op basis van welke consumentenprijsindexcijfers, met welk basisjaar, de wijziging van de huurprijs plaatsvindt.

Staat in uw contract "... het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, reeks werknemers met in 1985 een gezinsinkomen beneden de loongrens ziekenfondsverzekering ...", dan wordt bedoeld het prijsindexcijfer met basisjaar 1985 = 100.

Cbs

Vragen

Voor vragen over het berekenen van huurprijsaanpassingen kunt u contact opnemen met de infoservice.

  • Stel uw vraag via ons contactformulier.
  • Telefonisch: Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur op telefoonnummer (088) 570 70 70.

Disclaimer

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet geen uitspraak over de vraag of de toepassing van een bepaalde indexeringsclausule op grond van wettelijke bepalingen of anderszins al of niet correct is. CBS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de voor de berekening gebruikte software en/of voor fouten tijdens de verzending van de informatie.