Indexering huren

14-6-2017 06:00
Deze module berekent huren met geliberaliseerde contracten met consumentenprijsindex (CPI). Het betreft huren die bij aanvang van het contract hoger liggen dan de liberalisatiegrens. Die lag per 1 januari 2017 op 710,68 euro. De module kan ook de huren van bedrijfspanden indexeren. In uw huurcontract staat hoe de huurprijs jaarlijks wordt verhoogd.
Voor meerdere berekeningen, of selectieaanpassingen, toets eerst Ctrl/F5 om het scherm te verversen.

Indexering huren:

De maximale huurverhoging voor de sociale sector stelt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vast. Informatie hierover vindt u op rijksoverheid.nl/huurverhoging.

Bron: CBS
Basisjaar:
=100
Berekening gewijzigde huurprijs
Gewijzigde huurprijs =
x
x
× €xx,xx
= Vul eerst de geldende huurprijs in.

Bereken uw gewijzigde huurprijs in 5 stappen. Hebt u nog vragen? Bel de Infoservice van het CBS: 088 5707070.

  1. Reeks
  2. Te verhogen huurprijs in euro’s
  3. Nieuwe maand/jaar
  4. Basisperiode (maand/jaar)
  5. Basisjaar

Volgens uw contract gebruikt u meestal alle huishoudens. De reeks werknemers laag is per 2003 stopgezet (zie de toelichting onder aan de pagina).

Voor de jaar-op-jaarmethode vult u de laatst geldende huurprijs in. Voor de vaste-noemermethode vult u de huurprijs in die bij de ingangsmaand van het contract hoort.

Hier vult u de maand/jaar in die bepalend is voor de nieuwe huurprijs; volgens het contract meestal vier maanden voor de ingangsmaand van de nieuwe huurprijs.

Voor de jaar-op-jaarmethode vult u hier in de maand of -jaar die gebruikt werd voor de laatste huuraanpassing (vaak 16 maand voor de ingangsmaand van de nieuwe huurprijs of het jaartal van 2 jaar eerder); voor de vaste-noemermethode de maand/jaar van de prijsindex voor de eerste huurprijs in het contract.

Het basisjaar hoort bij de naam van de indexreeks, bijvoorbeeld CPI Alle huishoudens, 2015=100.

 

Cbs

Vragen

Voor vragen over deze berekeningen neemt u contact op met de Infoservice:

  • schriftelijk via ons contactformulier.
  • telefonisch op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur op (088) 570 70 70.

Disclaimer

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet geen uitspraak over de vraag of de toepassing van een bepaalde indexeringsclausule op grond van wettelijke bepalingen of anderszins al of niet correct is. CBS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de voor de berekening gebruikte software en/of voor fouten tijdens de verzending van de informatie.