Indexering huren

4-8-2016 06:30
Met deze module kunt u de huurprijsaanpassingen berekenen voor woningen in de geliberaliseerde sector en voor bedrijfspanden e.d., waarbij de huur wordt aangepast op basis van de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. Een huurcontract is geliberaliseerd als de huur bij het afsluiten van het contract hoger lag dan de liberalisatiegrens van dat moment. De liberalisatiegrens per 1 januari 2016 is EUR 710,68. U kunt in uw huurcontract vinden hoe de jaarlijkse huurprijsaanpassing van uw woning wordt vastgesteld.
Als u meerder berekeningen wilt maken, of als u tijdens het maken van één berekening een al gemaakte keuze wilt aanpassen, toets dan eerst tegelijkertijd Ctrl/F5 in, om de cache leeg te maken.

Indexering huren:

Voor woningen in de sociale sector wordt de maximale huurverhoging jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer informatie over deze huurverhoging vindt u op rijksoverheid.nl/huurverhoging.

Cbs

De indexeringsmodule is momenteel niet bereikbaar wegens onderhoud. Excuses voor het ongemak.

Onderstaande geldt voor die huurprijsaanpassingen die gepleegd worden op de “laatst geldende huur” (de huur op het moment van aanpassen).

Als u de huur aan moet passen per 1 januari, 1 februari, 1 maart, 1 april of 1 mei van 2017, en uw contract spreekt van aanpassing op basis van kalenderjaar gemiddelden, dan bedraagt de huurverhoging voor 2017 0,3%.

Als uw contract vermeldt dat de aanpassing dient te geschieden op basis van maandprijsindices en de huurprijsaanpassing dient plaats te vinden per 1 mei 2017, dan bedraagt de huurverhoging 1,7%.

Als uw contract vermeldt dat de aanpassing dient te geschieden op basis van maandprijsindices en de huurprijsaanpassing dient plaats te vinden per 1 april 2017, dan bedraagt de huurverhoging 1,0%.

Als uw contract vermeldt dat de aanpassing dient te geschieden op basis van maandprijsindices en de huurprijsaanpassing dient plaats te vinden per 1 maart 2017, dan bedraagt de huurverhoging 0,6%.

Als uw contract vermeldt dat de aanpassing dient te geschieden op basis van maandprijsindices en de huurprijsaanpassing dient plaats te vinden per 1 februari 2017, dan bedraagt de huurverhoging 0,4%.

Als uw contract vermeldt dat de aanpassing dient te geschieden op basis van maandprijsindices en de huurprijsaanpassing dient plaats te vinden per 1 januari 2017, dan bedraagt de huurverhoging 0,1%.

Vragen

Voor vragen over het berekenen van huurprijsaanpassingen kunt u contact opnemen met de infoservice.

  • Telefonisch: Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur op telefoonnummer (088) 570 70 70.
  • Stel uw vraag via ons contactformulier.

Disclaimer

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet geen uitspraak over de vraag of de toepassing van een bepaalde indexeringsclausule op grond van wettelijke bepalingen of anderszins al of niet correct is. CBS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de voor de berekening gebruikte software en/of voor fouten tijdens de verzending van de informatie.