Verder kijken dan het BBP

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/5333a38524f348d9ae6d794b0c21f180]

World Statistics Day 2015
CBS heeft als taak om de samenleving te voorzien van betrouwbare en samenhangende feiten en cijfers die inspelen op de behoefte van die samenleving. Objectieve informatie moet tijdig beschikbaar zijn op een toegankelijke en bruikbare manier voor iedereen.

Het kompas waarop we nu varen als samenleving betreft vooral economische groei, met het bbp als kernindicator. CBS is de laatste jaren samen met de andere planbureaus bezig een nieuw kompas te ontwikkelen. Een kompas dat meer recht doet aan de kwaliteit van leven in de brede zin van het woord en de duurzaamheid ervan.
Dit meetsysteem bestaat uit drie dashboards die de kwaliteit van leven ‘hier en nu’, ‘later’ en ‘elders’ in beeld brengen. Het meetsysteem is inmiddels door 60 landen onderschreven en speelt nu ook een rol in het meetbaar maken van de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen van de Verenigde Naties.

Hierdoor wordt het mogelijk te monitoren in hoeverre de afgesproken duurzaamheidsdoelen worden gehaald. Met recht: Better data for better lives.