Parlementaire commissie onderzoekt bredere opvatting over welvaart

/ Auteur: Bregje van der Wijst
Is het bruto binnenlands product (bbp) als maat voor de economische groei en materiële welvaart voldoende of moeten er bij het meten van welvaart ook andere elementen worden meegenomen? Wereldwijd zijn initiatieven genomen om dat te onderzoeken. Zo ook in Nederland, waar op 7 oktober jl. de Commissie Breed Welvaartsbegrip onder voorzitterschap van Tweede Kamerlid Rik Grashoff is geïnstalleerd. Deze parlementaire commissie gaat onderzoeken óf en zo ja hóe er naast het bbp breder naar welvaart moet worden gekeken.

Breder welvaartsbegrip

In 2013 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het rapport ‘Naar een lerende economie’. Daarin wordt geconcludeerd dat het bbp de laatste vijftig jaar steeds meer gelijkgesteld wordt met materiële welvaart of met economische vooruitgang, maar dat er beperkingen aan zitten. In het rapport stond een aanbeveling om aandacht aan te besteden aan een breder welvaartsbegrip. Voor Bram van Ojik (GroenLinks) en D66-leider Alexander Pechtold gold dit rapport mede als inspiratie voor het instellen van een parlementaire commissie om hier onderzoek naar te doen. Daarvoor werd in de Kamer steun gezocht en gevonden. ‘Toen werd ook duidelijk dat er wereldwijd veel initiatieven zijn. Ik heb het idee dat niet iedereen zich daar bewust van was’, aldus Grashoff.

CBS is jaren geleden gestart met het meten van subjectief welzijn en heeft internationaal een voortrekkersrol bij het ontwikkelen van nieuwe indicatoren

Internationale ontwikkelingen

De kersverse commissie duikt eerst in wat het bbp precies is. Grashoff. ‘Wat meet het nou precies? En wat niet? Welke meerwaarde heeft het om naast het bbp indicatoren te ontwikkelen waarmee verschillende elementen van brede welvaart inzichtelijk te maken zijn, en hoe zou je die moeten waarderen? Daarom is bij CBS, de planbureaus en andere wetenschappers informatie opgevraagd over brede welvaart en over relevante internationale ontwikkelingen. De eerste fase wordt medio februari afgerond.’

Voortrekkersrol

Als de Kamer er mee instemt legt de commissie na de eerste fase de focus op de uitwerking van elementen van brede welvaart. En ook daar ligt een rol voor CBS en de planbureaus. CBS is jaren geleden gestart met het meten van subjectief welzijn en heeft internationaal een voortrekkersrol bij het ontwikkelen van nieuwe indicatoren. Recent heeft CBS bijvoorbeeld het onderzoek ‘Kwaliteit van leven’ gepubliceerd, waarin een vergelijking met de Europese lidstaten word gemaakt. ‘Dat is bruikbare en zinnige informatie waar we heel graag over door willen praten met de betrokken mensen van CBS. Hoe zit het in elkaar, wat speelt er op de achtergrond en welke methodieken gebruiken jullie?’, aldus Grashoff. 

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/5333a38524f348d9ae6d794b0c21f180]