BBP

Still van de animatiefilm over bbp

CBS berekent elk kwartaal de totale toegevoegde waarde voor Nederland en leidt hieruit af of er sprake is van economische groei of krimp. Deze animatiefilm laat zien wat het begrip bbp inhoudt, hoe we toegevoegde waarde berekenen en hoe het bbp-cijfer wordt gebruikt.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/0da61b8ff06244f4861373ae12eed728]

Het bbp als maatstaf voor welvaart en welzijn staat steeds meer ter discussie. Deze korte film laat zien waar deze discussie over gaat en hoe CBS bezig is om een nieuw kompas te ontwikkelen dat een bredere kijk geeft op de kwaliteit van leven in Nederland.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/5333a38524f348d9ae6d794b0c21f180]