Publicatieplanning

Met ingang van maandag 19 februari is 00:00 uur een nieuw publicatietijdstip.

CBS kan sommige berichten (E) onder embargo aan de media verstrekken, zie publicatiebeleid. Berichten voorzien van de aanduiding (R) bevatten ook regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau.
Elke vrijdag om 13.00 uur publiceert CBS de nieuwe planning. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.

 Twitter  Facebook  LinkedIn  Mail deze pagina  Printer
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode ICalendar
26 27 jun 00:00

Eindexamencijfers

Hoeveel % van de leerlingen op de havo, het vwo en de vmbo waren vorig schooljaar geslaagd? Zijn er verschillen in het gemiddelde cijfer van jongens en meisjes en naar het profiel van de leerlingen? Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Eindexamencijfers

top