Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten (E) onder embargo aan de media verstrekken, zie publicatiebeleid. Berichten voorzien van de aanduiding (R) bevatten ook regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau.
Elke vrijdag om 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
 Twitter  Facebook  LinkedIn  Mail deze pagina  Afdrukken
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode ICalendar
5 30 jan 00:00

Mestproductie

Fosfaatproductie in de Nederlandse landbouw, voorlopige cijfers over 2019. Indeling : Niet beschikbaar, Landsdeel, Provincie
2019 ICalendar Mestproductie
31 jan 00:00

Oogstraming akkerbouw

Wat was de opbrengst van akkerbouwgewassen zoals zaai-uien en consumptieaardappelen in 2019? Definitieve cijfers. Indeling : Landsdeel, Provincie
2019 ICalendar Oogstraming akkerbouw
6 06 feb 00:00

Mineralenbalans in de landbouw

De balans van de mineralen stikstof en fosfor. Onder andere de aan- en afvoer, vastlegging in dierlijke producten, mestafzet, voer en afvoer via gewassen. Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Mineralenbalans in de landbouw

top