Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten onder embargo aan de media verstrekken, zie ook ons publicatiebeleid. Bij berichten die voor embargoverstrekking in aanmerking komen staat dit aangegeven in de toelichting. Hierin staat ook vermeld als een bericht regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau, bevat. Elke vrijdag om circa 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning voor de volgende week. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode
40 30 sep 00:00

Eiwithoudende gewassen

Hoe staat het met de eiwitgewassen (sojabonen, lupinen en luzerne) in Nederland? Op hoeveel hectare worden ze geteeld? Indeling: Provincie, Landbouwgebied Beschikbaar onder embargo

2020
40 30 sep 00:00

Import van soja

Hoe ontwikkelt de import van soja zich? Beschikbaar onder embargo

1e halfjaar 2020
40 30 sep 00:00

Huishoudelijk afval van Nederlandse gemeenten

Hoeveel huishoudelijk afval werd in 2019 per inwoner opgehaald? Wat waren de verschillen tussen gemeenten wat betreft gft-afval en oud papier? Indeling: Gemeente Beschikbaar onder embargo

2019
40 30 sep 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Augustus 2020
40 30 sep 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand augustus.

Augustus 2020
40 01 okt 00:00

Ontwikkeling cao-lonen

Hoe hebben de cao-lonen zich de afgelopen maanden ontwikkeld? Beschikbaar onder embargo

2020
40 01 okt 00:00

Doodsoorzaken

Beschikbaar onder embargo

Mei 2020
40 01 okt 12:00

Faillissementen tijdens de corona-crisis

Uitgesproken faillissementen in week 40

week 40 2020
40 02 okt

Kinderen in complexe gezinsverbanden

Hoeveel kinderen wonen niet bij beide ouders? Hoeveel hebben stiefouders, stiefbroers of -zussen en/of halfbroers- of zussen. Nieuwsbericht bij artikel in de reeks Statistische Trends Beschikbaar onder embargo

1997 en 2017
40 02 okt 00:00

Coronagerelateerde regelingen naar regio en omzetontwikkeling

Hoe zijn vestigingen van bedrijven die onder een coronaregeling vallen regionaal verdeeld? Hoe is de omzetontwikkeling van bedrijven die al dan niet onder een regeling vallen? Indeling: Provincie, COROP-gebied Beschikbaar onder embargo

31 augustus 2020
40 02 okt 00:00

Werknemers onder de NOW-regeling

Hoeveel procent van de werknemersbanen hoort bij een bedrijf dat valt onder de NOW-regeling? Hoeveel daarvan is flexibel? Hoe is de leeftijdsverdeling van de werknemers in deze banen? Indeling: Provincie, COROP-gebied Beschikbaar onder embargo

maart-juli 2020
41 07 okt 00:00

Belastinginkomsten lagere overheden internationaal vergeleken

Welk deel van de belastingen loopt via de lokale overheden; een internationale vergelijking Beschikbaar onder embargo

2019
41 08 okt 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in september?

September 2020
41 09 okt 00:00

Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen

De prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen. Daarnaast aandacht voor de huizenprijsindex in Europa. Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2020
41 09 okt 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Augustus 2020
42 12 okt 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Augustus 2020
42 12 okt 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in september 2020

September 2020
42 12 okt 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

Oktober 2020
42 15 okt 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in september gedaald of gestegen?

September 2020
42 15 okt 12:00

Faillissementen tijdens de corona-crisis

Uitgesproken faillissementen in week 42

week 42 2020
43 21 okt 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Indeling: Landsdeel, Provincie, Gemeente

3e kwartaal 2020
43 21 okt 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.

September 2020
43 21 okt 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het derde kwartaal van 2020?

3e kwartaal 2020
43 22 okt 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

Oktober 2020
43 22 okt 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in augustus meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Augustus 2020
43 22 okt 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in augustus?

Augustus 2020
43 22 okt 12:00

Faillissementen tijdens de corona-crisis

Uitgesproken faillissementen in week 43

week 43 2020
44 29 okt 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

Oktober 2020
44 29 okt 12:00

Faillissementen tijdens de corona-crisis

Uitgesproken faillissementen in week 44

week 44 2020
44 30 okt 00:00

Luchtvaart

Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2020
44 30 okt 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

September 2020
44 01 nov 00:00

Jaarmonitor wegvoertuigen; kilometers

Hoeveel kilometers maakten Nederlandse wegvoertuigen in 2019 en hoeveel meer of minder was dan vergeleken met een jaar eerder? Beschikbaar onder embargo

2019
45 05 nov 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in oktober?

Oktober 2020
46 09 nov 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

September 2020
46 12 nov 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo

4e kwartaal 2020
46 12 nov 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand september.

September 2020
46 12 nov 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in oktober 2020

Oktober 2020
46 13 nov 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen en vacatures zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2020
46 13 nov 09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2020? Persconferentie bij het CBS.

3e kwartaal 2020
46 13 nov 09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?

November 2020
46 13 nov 09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

September 2020
47 19 nov 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2020
47 19 nov 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

2e kwartaal 2020
47 19 nov 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in oktober gedaald of gestegen?

Oktober 2020
47 20 nov 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in september?

September 2020
47 20 nov 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

November 2020
47 20 nov 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in september meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

September 2020
47 20 nov 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.

Oktober 2020
48 27 nov 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2020
48 27 nov 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2020
48 27 nov 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

November 2020
49 30 nov 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.

3e kwartaal 2020
49 30 nov 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

Oktober 2020
49 01 dec 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2020
49 03 dec 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2020
50 07 dec 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2020
50 08 dec 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?

November 2020
50 10 dec 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2020
50 10 dec 06:30

Productie industrie

Stand van zaken over de Nederlandse industrie.

Oktober 2020
50 11 dec 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in november 2020

November 2020
51 14 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?

Oktober 2020
51 15 dec 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand oktober.

Oktober 2020
51 17 dec 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?

November 2020
52 21 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.

December 2020
52 21 dec 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?

Oktober 2020
52 21 dec 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?

Oktober 2020
52 21 dec 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.

November 2020
52 24 dec 06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.

3e kwartaal 2020
53 28 dec 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?

December 2020
53 30 dec 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?

November 2020
2 12 jan 2021 06:30

Jaarcijfer consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in 2020?

2020
2 12 jan 2021 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in december?

December 2020
4 29 jan 2021 00:00

Luchtvaart

Beschikbaar onder embargo

3e kwartaal 2020

Terug naar boven