Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten (E) onder embargo aan de media verstrekken, zie publicatiebeleid. Berichten voorzien van de aanduiding (R) bevatten ook regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau.
Elke vrijdag om 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
 Twitter  Facebook  LinkedIn  Mail deze pagina  Afdrukken
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode ICalendar
51 19 dec 00:00

Innovatie en r&d bij bedrijven

Hoeveel bedrijven voerden technologische innovaties door? En hoeveel besteedden ze aan research & development? Beschikbaar onder embargo
2014-2016 en 2017 ICalendar Innovatie en r&d bij bedrijven
00:00

Daklozen

Welke achtergrondkenmerken hebben daklozen, en wat is hun voorgeschiedenis? Beschikbaar onder embargo
2009-2016 ICalendar Daklozen
00:00

Schommelingen in de economische groei van België en Nederland

De economische groei is in Nederland al decennialang volatieler dan in België. Hoe is dit verschil te herleiden tot verschillen in de economische structuur van beide landen? Beschikbaar onder embargo
1996-2017 ICalendar Schommelingen in de economische groei van België en Nederland
20 dec 00:00

Logistieke knooppunten in het goederenvervoer

Een deel van het goederenvervoer in Nederland loopt via logistieke knooppunten ('hotspots') zoals bij Venlo. Hoe ontwikkelden zich deze knooppunten vanaf 2010? Op basis van een achtergrondartikel in 'De regionale economie'. Indeling : Overig Beschikbaar onder embargo
2010-2017 ICalendar Logistieke knooppunten in het goederenvervoer
00:00

Ziekenhuisopnamen

Hoeveel personen zijn in 2016 opgenomen in het ziekenhuis? Hoe hoog is het gemiddelde aantal ziekenhuisopnamen per persoon? Beschikbaar onder embargo
2013-2016 ICalendar Ziekenhuisopnamen
00:00

De Regionale Economie 2017

Hoe heeft de economie zich ontwikkeld in de regio's? Waar groeide de economie het sterkt, en hoe staat het met de regionale arbeidsmarkt? Wat zijn volgens ondernemers de ontwikkelingen in de regionale economie in 2018? Verder aandacht voor de logistieke hotspots in Nederland, regionale spreiding financiële sector en de verschillen in de ontwikkelingen van regionale woningmarkten. Indeling : Provincie, Gemeente, COROP-gebied, COROP-plusgebied Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar De Regionale Economie 2017
00:00

Personeelstekorten regionaal

In welke regio's geven ondernemers aan niet aan voldoende personeel te kunnen komen? Op basis van een artikel in De Regionale Economie 2017. Indeling : COROP-gebied Beschikbaar onder embargo
2016-2018 ICalendar Personeelstekorten regionaal
00:00

Online aankopen

Hoe vaak zeggen Nederlanders online aankopen te doen en wat waren de meest gekochte goederen? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Online aankopen
06:30

Arbeidsdeelname en arbeidsduur

Hoe ontwikkelde zich de arbeidsdeelname? En hoe is de verhouding tussen voltijdwerkers en deeltijders veranderd?
3e kwartaal 2018 ICalendar Arbeidsdeelname en arbeidsduur
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?
November 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
21 dec 00:00

Slachtoffers van misdrijven

Van welk soort delicten zijn vrouwen en mannen het vaakst slachtoffer? Hoe vaak is de dader een bekende? Beschikbaar onder embargo
- ICalendar Slachtoffers van misdrijven
00:00

Emissie-intensiteit Nederlandse industrie

Hoe heeft de uitstoot van broeikasgassen door de Nederlandse industrie zich ontwikkeld ten opzichte van de verdiende euro’s? Rapport voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
2017 ICalendar Emissie-intensiteit Nederlandse industrie
00:00

Gelukkig met een zinvol leven

In dit artikel wordt het subjectief welzijn van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder naar achtergrondkenmerken in kaart gebracht aan de hand van drie aspecten: tevredenheid met het leven, zinvolheid van het eigen leven en het ervaren van positieve en negatieve emoties. Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Gelukkig met een zinvol leven
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in december vergeleken met november, hoger of lager?
December 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Oktober 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Uitgesteld: Prijzen bestaande koopwoningen

Vanwege de recente vernieuwing van de Basisregistratie bij het Kadaster is de benodigde datalevering aan het CBS gestremd. De publicatie van verslagmaanden oktober en november zijn daarom tot nader order uitgesteld.
November 2018 ICalendar Uitgesteld: Prijzen bestaande koopwoningen
52 24 dec 00:00

Financiën huishoudens en ondernemingen

Nieuwe kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden...) en ondernemingen (winsten, leningen...). Onderwerp voor nieuwsbericht nader te bepalen.
3e kwartaal 2018 ICalendar Financiën huishoudens en ondernemingen
00:00

Gezin pasgeboren baby's

In wat voor gezinnen worden baby's geboren? Wat zijn de verschillen tussen gemeenten? Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Gezin pasgeboren baby's
06:30

Economische groei, 2e raming

3e kwartaal 2018 ICalendar Economische groei, 2e raming
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?
Oktober 2018 ICalendar Investeringen
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
December 2018 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.
3e kwartaal 2018 ICalendar Overheidsfinanciën
27 dec 00:00

Gemeentelijke herindelingen

Hoeveel en welke gemeenten zijn er in 2019? Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Gemeentelijke herindelingen
28 dec 00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart

Hoe ontwikkelen onze vijf nationale luchthavens zich? Welke ontwikkelingen zien we in vrachtvervoer via de lucht? Hoe gaat het met de luchthavens op Caribisch Nederland? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
November 2018 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
December 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
2019
1 02 jan 00:00

50 jaar btw

Op 1 januari 1969 werd de btw geïntroduceerd. Hoeveel leverde de btw toen en nu op? Wat is het aandeel van de btw in het totaal van geïnde belastingen en premies. Beschikbaar onder embargo
1969-2018 ICalendar 50 jaar btw
00:00

Bevolkingsontwikkeling 2018

Hoeveel geboorte, sterfte, immigratie en emigratie was er in 2018?
2018 ICalendar Bevolkingsontwikkeling 2018
2 08 jan 06:30

Jaarcijfer consumentenprijzen

2018 ICalendar Jaarcijfer consumentenprijzen
09 jan 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in november meer of minder dan in oktober?
November 2018 ICalendar Productie industrie
10 jan 00:00

Personen zonder internet

Wie heeft er in Nederland nog geen internet? Wat zijn de achtergrondkenmerken van Nederlanders zonder internet?
2018 ICalendar Personen zonder internet
11 jan 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in december verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak.
December 2018 ICalendar Faillissementen
3 15 jan 00:00

50 jaar minimumloon

Hoeveel werknemers verdienen rond het minimumloon? Beschikbaar onder embargo
1969-2017 ICalendar 50 jaar minimumloon
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand november.
November 2018 ICalendar Omzet detailhandel
06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in november?
November 2019 ICalendar Internationale handel
16 jan 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Januari 2019 ICalendar Economisch maandbericht
17 jan 00:00

Youngtimers

Hoeveel youngtimers, auto's ouder dan 15 jaar, telt Nederland? Is er sprake van een toename of een daling? Indeling : Provincie Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Youngtimers
4 21 jan 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Zet de prijsstijging door?
December 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 jan 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in december meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
December 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
5 28 jan 00:00

Financiering van het mkb

Wel deel van het MKB zoekt externe financiering en welk deel daarvan is succesvol? Bevat ook vergelijking met het grootbedrijf. Beschikbaar onder embargo
juli 2017 - juli 2018 ICalendar Financiering van het mkb
30 jan 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Januari 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
December 2018 ICalendar Producentenprijzen
31 jan 00:00

Gezondheid en internet

Hoeveel procent van de Nederlanders gebruikt het internet of zijn smartphone voor het zoeken naar informatie over gezondheid en welness, of om afspraken met een specialist te maken ed.
2018 ICalendar Gezondheid en internet
6 08 feb 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in december meer of minder dan in november?
December 2018 ICalendar Productie industrie
7 12 feb 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in januari verder gedaald? Ook cijfers per bedrijfstak.
Januari 2019 ICalendar Faillissementen
14 feb 06:30

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf?
1e kwartaal 2019 ICalendar Ondernemersvertrouwen
09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in december?
December 2019 ICalendar Internationale handel
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Februari 2019 ICalendar Economisch maandbericht
09:30

CO2 uitstoot

4e kwartaal 2018 ICalendar CO2 uitstoot
15 feb 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand december.
December 2018 ICalendar Omzet detailhandel
8 19 feb 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld Industrie
20 feb 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in januari meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Januari 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
21 feb 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen januari.
Januari 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
9 27 feb 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Februari 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
28 feb 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
4e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Januari 2019 ICalendar Producentenprijzen
01 mrt 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
10 06 mrt 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
08 mrt 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
11 11 mrt 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld transport
12 mrt 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in januari meer of minder dan in december 2017?
Januari 2019 ICalendar Productie industrie
13 mrt 06:30

Faillissementen

Hoeveel faillissementen waren er in februari?
Februari 2019 ICalendar Faillissementen
15 mrt 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand januari.
Januari 2019 ICalendar Omzet detailhandel
06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in januari?
Januari 2019 ICalendar Internationale handel
12 21 mrt 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in februari meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Februari 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen februari.
Februari 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
13 26 mrt 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Maart 2019 ICalendar Economisch maandbericht
28 mrt 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Maart 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
29 mrt 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Februari 2019 ICalendar Producentenprijzen
15 09 apr 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in februari meer of minder dan in januari?
Februari 2019 ICalendar Productie industrie
12 apr 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in maart verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Maart 2019 ICalendar Faillissementen
06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in februari?
Februari 2019 ICalendar Internationale handel
16 15 apr 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand februari.
Februari 2019 ICalendar Omzet detailhandel
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
April 2019 ICalendar Economisch maandbericht
17 23 apr 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in maart meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Maart 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen maart.
Maart 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
18 29 apr 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
April 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
30 apr 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Maart 2019 ICalendar Producentenprijzen
19 10 mei 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in maart meer of minder dan in februari?
Maart 2019 ICalendar Productie industrie
20 13 mei 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in april verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
April 2019 ICalendar Faillissementen
14 mei 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in maart
Maart 2019 ICalendar Omzet detailhandel
15 mei 09:30

CO2 uitstoot

1e kwartaal 2019 ICalendar CO2 uitstoot
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
1e kwartaal 2019 ICalendar Economisch maandbericht
09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in maart?
Maart 2019 ICalendar Internationale handel
16 mei 06:30

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf?
2e kwartaal 2019 ICalendar Ondernemersvertrouwen
21 21 mei 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld Industrie
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in maart meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Maart 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen april.
April 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 mei 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
23 mei 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
22 29 mei 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
April 2019 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Mei 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
31 mei 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
1e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
23 03 jun 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
05 jun 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
07 jun 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in april meer of minder dan in maart?
April 2019 ICalendar Productie industrie
24 10 jun 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
11 jun 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld transport
12 jun 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in mei verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Mei 2019 ICalendar Faillissementen
14 jun 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand april .
April 2019 ICalendar Omzet detailhandel
06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in april?
April 2019 ICalendar Internationale handel
25 20 jun 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in april meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
April 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
21 jun 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen mei.
Mei 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
26 24 jun 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
1e kwartaal 2019 ICalendar Economisch maandbericht
27 jun 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Juni 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
28 jun 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Mei 2019 ICalendar Producentenprijzen
28 10 jul 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in mei meer of minder dan in april?
Mei 2019 ICalendar Productie industrie
12 jul 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in juni verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Juni 2019 ICalendar Faillissementen
29 15 jul 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in mei?
Mei 2019 ICalendar Internationale handel
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand mei.
Mei 2019 ICalendar Omzet detailhandel
16 jul 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Juli 2019 ICalendar Economisch maandbericht
30 22 jul 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in mei meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Mei 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen juni.
Juni 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
31 30 jul 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Juni 2019 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Juli 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
32 09 aug 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in juni meer of minder dan in mei?
Juni 2019 ICalendar Productie industrie
33 12 aug 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in juli verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Juli 2019 ICalendar Faillissementen
14 aug 09:30

CO2 uitstoot

2e kwartaal 2019 ICalendar CO2 uitstoot
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Augustus 2019 ICalendar Economisch maandbericht
09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in juni?
Juni 2019 ICalendar Internationale handel
15 aug 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand juni.
Juni 2019 ICalendar Omzet detailhandel
06:30

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf?
3e kwartaal 2019 ICalendar Ondernemersvertrouwen
34 20 aug 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld Industrie
21 aug 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juni meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Juni 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen juli.
Juli 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 aug 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
23 aug 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
35 29 aug 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Augustus 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
30 aug 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
2e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Juli 2019 ICalendar Producentenprijzen
31 aug 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
36 04 sep 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
05 sep 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
37 09 sep 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in juli meer of minder dan in juni?
Juli 2019 ICalendar Productie industrie
11 sep 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld transport
12 sep 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in juli?
Juli 2019 ICalendar Internationale handel
06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in augustus verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Augustus 2017 ICalendar Faillissementen
13 sep 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand juli.
Juli 2019 ICalendar Omzet detailhandel
38 19 sep 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juli meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Juli 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
20 sep 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen augustus.
Augustus 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
39 23 sep 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
September 2019 ICalendar Economisch maandbericht
27 sep 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
September 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
40 30 sep 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Augustus 2019 ICalendar Producentenprijzen
41 10 okt 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in augustus meer of minder dan in juli?
Augustus 2019 ICalendar Productie industrie
11 okt 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in september verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
September 2019 ICalendar Faillissementen
06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in augustus?
Augustus 2019 ICalendar Internationale handel
42 14 okt 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Oktober 2019 ICalendar Economisch maandbericht
15 okt 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand augustus.
Augustus 2019 ICalendar Omzet detailhandel
43 21 okt 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen september. Indeling : Gemeente
September 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 okt 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in augustus meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Augustus 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
44 30 okt 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
September 2019 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Oktober 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
45 08 nov 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in september meer of minder dan in augustus?
September 2019 ICalendar Productie industrie
46 12 nov 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in oktober verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak Indeling : Gemeente, Provincie
Oktober 2019 ICalendar Faillissementen
14 nov 06:30

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf?
4e kwartaal 2019 ICalendar Ondernemersvertrouwen
09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in september?
September 2019 ICalendar Internationale handel
09:30

CO2 uitstoot

3e kwartaal 2019 ICalendar CO2 uitstoot
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
November 2019 ICalendar Economisch maandbericht
15 nov 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand september.
September 2019 ICalendar Omzet detailhandel
47 19 nov 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld Industrie
21 nov 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in september meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
September 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen oktober.
Oktober 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 nov 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
48 28 nov 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
November 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
29 nov 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Oktober 2019 ICalendar Producentenprijzen
49 02 dec 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
03 dec 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
05 dec 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
06 dec 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
50 10 dec 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Oktober 2019 ICalendar Productie industrie
11 dec 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld transport
12 dec 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in november verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
November 2019 ICalendar Faillissementen
13 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in oktober?
Oktober 2019 ICalendar Internationale handel
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand oktober.
Oktober 2019 ICalendar Omzet detailhandel
51 20 dec 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Oktober 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
52 24 dec 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
December 2019 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
December 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
53 30 dec 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
November 2019 ICalendar Producentenprijzen

top