Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten (E) onder embargo aan de media verstrekken, zie publicatiebeleid. Berichten voorzien van de aanduiding (R) bevatten ook regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau.
Elke vrijdag om 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
 Twitter  Facebook  LinkedIn  Mail deze pagina  Afdrukken
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode ICalendar
47 19 nov 00:00

Gasten logiesaccommodaties

Hoeveel gasten ontvingen de Nederlandse campings en logiesaccommodaties gedurende de zomermaanden van 2018? Indeling : Provincie Beschikbaar onder embargo
Eerste 8 mnd 2018 ICalendar Gasten logiesaccommodaties
00:00

Mbo'ers

Hoeveel personen volgen een mbo-opleiding? Wat deden ze daarvoor? Beschikbaar onder embargo
2017/'18 ICalendar Mbo'ers
00:00

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018

Overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends en innovaties. Indeling : Overig Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018
20 nov 00:00

Geiten

Hoeveel geiten en bedrijven met geiten telde Nederland tijdens de landbouwtelling van 2018? Indeling : Provincie, Gemeente, Landbouwgebied Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Geiten
00:00

Leven lang leren

Hoeveel volwassenen volgen een opleiding of cursus, en hoe is dat in andere EU-landen? Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Leven lang leren
21 nov 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in september meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
September 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in november vergeleken met oktober, hoger of lager?
November 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
08:00

Uitgesteld: Prijzen bestaande koopwoningen

Vanwege de recente vernieuwing van de Basisregistratie bij het Kadaster is de benodigde datalevering aan het CBS gestremd. De publicatie van verslagmaand oktober is daarom tot nader order uitgesteld.
Oktober 2018 ICalendar Uitgesteld: Prijzen bestaande koopwoningen
09:30

Jaarrapport integratie

Het Jaarrapport Integratie bevat een overzicht van de mate waarin personen met een migratieachtergrond en personen met een Nederlandse achtergrond naar elkaar toegroeien. Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen deze groepen, en wat is er in de loop van de jaren veranderd?
2017 ICalendar Jaarrapport integratie
09:30

Scheiden naar migratieachtergrond

Hoe stabiel zijn huwelijken en samenwoonrelaties tussen mensen van verschillende migratieachtergronden? Bij het Jaarrapport Integratie 2018
2003-2015 ICalendar Scheiden naar migratieachtergrond
09:30

Werkenden naar migratieachtergrond

Arbeidsparticipatie van mensen met een niet-westerse achtergrond vergeleken met degenen met een Nederlandse achtergrond. Bij het Jaarrapport Integratie 2018.
2017 ICalendar Werkenden naar migratieachtergrond
22 nov 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
00:00

Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2016

In hoeverre verschilt de beloning van mannen en vrouwen voor vergelijkbaar werk? Beschikbaar onder embargo
2016 ICalendar Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2016
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in september?
September 2018 ICalendar Investeringen
23 nov 00:00

Digitale bibliotheken

Hoeveel werd er in 2017 gebruikgemaakt van de e-bibliotheek (e-books, luisterboeken en cursussen)? Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Digitale bibliotheken
00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal?
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
48 27 nov 00:00

Trouwen en kinderen krijgen naar migratieachtergrond

Op welke leeftijd trouwen mensen van de tweede generatie met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond, en wanneer krijgen ze een kind? Beschikbaar onder embargo
2016 ICalendar Trouwen en kinderen krijgen naar migratieachtergrond
28 nov 00:00

Bodemgebruik in Nederland

Hoe veranderde het bodemgebruik tussen 2012 en 2015? Hoeveel landbouwgrond verdween er en hoeveel open, natuurlijk terrein kwam ervoor in de plaats? Indeling : Provincie, Gemeente, Wijk, Buurt Beschikbaar onder embargo
2012 - 2015 ICalendar Bodemgebruik in Nederland
29 nov 00:00

Internationale handel met China

Ontwikkeling van de export van Nederlandse goederen naar China Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Internationale handel met China
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
November 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
30 nov 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Indeling : Arbeidsmarktregio Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering
00:00

Jongeren in bijstandsgezinnen

Hoeveel procent van de minderjarige kinderen woont in een bijstandsgezin? Hoe zijn hun leefomstandigheden? Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Jongeren in bijstandsgezinnen
00:00

Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor

Rapport over jongeren rond de thema's gezinssituatie, wonen en veilig opgroeien, onderwijs, arbeid, alcoholgebruik en gezondheid, criminaliteit en jeugdzorg en inkomen. Indeling : Gemeente, COROP-gebied Beschikbaar onder embargo
2016-2018 ICalendar Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Oktober 2018 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Omzet horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
3e kwartaal 2018 ICalendar Omzet horeca
49 03 dec 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
04 dec 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
06 dec 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?
November 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
50 10 dec 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan een jaar eerder?
Oktober 2018 ICalendar Productie industrie
11 dec 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld transport
12 dec 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in november verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
November 2018 ICalendar Faillissementen
13 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Oktober 2018 ICalendar Internationale handel
14 dec 00:00

Emancipatiemonitor 2018

De laatste ontwikkelingen in de sociaal-economische positie van vrouwen Beschikbaar onder embargo
2016-2017 ICalendar Emancipatiemonitor 2018
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel.
Oktober 2018 ICalendar Omzet detailhandel
51 18 dec 00:00

Prognose bevolking en huishoudens

Hoe zal de bevolking zich naar verwachting de komende decennia ontwikkelen? En het aantal huishoudens en de samenstelling daarvan? Beschikbaar onder embargo
2018-2060 ICalendar Prognose bevolking en huishoudens
00:00

Landbouwproductie

Hoe zijn met de droge zomer de landbouwproductie en de landbouwinkomsten in 2018 uitgevallen? Wat deden de prijzen?
2018 ICalendar Landbouwproductie
20 dec 00:00

Online aankopen

Hoe vaak zeggen Nederlanders online aankopen te doen en wat waren de meest gekochte goederen?
2018 ICalendar Online aankopen
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?
November 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
21 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in december vergeleken met november, hoger of lager?
December 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Oktober 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
November 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
52 24 dec 00:00

Financiën huishoudens en ondernemingen

Nieuwe kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden...) en ondernemingen (winsten, leningen...). Onderwerp voor nieuwsbericht nader te bepalen.
3e kwartaal 2018 ICalendar Financiën huishoudens en ondernemingen
00:00

De gemiddelde baby

Wat zijn de eigenschappen van de gemiddelde baby die in Nederland wordt geboren en zijn/haar ouders? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar De gemiddelde baby
06:30

Economische groei, 2e raming

3e kwartaal 2018 ICalendar Economische groei, 2e raming
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?
Oktober 2018 ICalendar Investeringen
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
December 2018 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.
3e kwartaal 2018 ICalendar Overheidsfinanciën
28 dec 00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart

Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
November 2018 ICalendar Producentenprijzen
29 dec 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
December 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
2019
1 02 jan 00:00

Bevolkingsontwikkeling 2018

Hoeveel geboorte, sterfte, immigratie en emigratie was er in 2018?
2018 ICalendar Bevolkingsontwikkeling 2018
2 08 jan 06:30

Jaarcijfer consumentenprijzen

2018 ICalendar Jaarcijfer consumentenprijzen

top