Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten (E) onder embargo aan de media verstrekken, zie publicatiebeleid. Berichten voorzien van de aanduiding (R) bevatten ook regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau.
Elke vrijdag om 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
 Twitter  Facebook  LinkedIn  Mail deze pagina  Afdrukken
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode ICalendar
50 09 dec 09:30

Huishoudens met risico op armoede

Hoeveel huishoudens hadden in 2018 een inkomen onder de lage-inkomensgrens en daarmee risico op armoede? En hoeveel huishoudens moesten het al ten minste vier jaar stellen met een laag inkomen? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Huishoudens met risico op armoede
09:30

Kinderen in armoede

Hoeveel kinderen leefden in 2018 in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens? Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Kinderen in armoede
09:30

Verschillen in welvaart van huishoudens

Hoe is de financiele welvaart - gebaseerd op inkomen en vermogen - van huishoudens verdeeld? Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Verschillen in welvaart van huishoudens
09:30

Armoede en sociale uitsluiting 2019 *

Boek over risico's in bevolking en deelgroepen *) embargoverstrekking alleen op verzoek. Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Armoede en sociale uitsluiting 2019 *
10 dec 00:00

Investeringen en investeringsverwachtingen

Definitieve cijfers 2018 en verwachte ontwikkeling 2018-19 en 2019-20 Beschikbaar onder embargo
2018, 2020 ICalendar Investeringen en investeringsverwachtingen
06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Oktober 2019 ICalendar Productie industrie
11 dec 00:00

Langdurige zorg

Hoe heeft het gebruik van zorg vanuit de Wlz zich ontwikkeld sinds de invoering in 2015? Beschikbaar onder embargo
2015-2018 ICalendar Langdurige zorg
00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld transport
12 dec 00:00

Productvereisten aan export als exportbeperking

Niet-tarifaire maatregelen zoals productvereisten zijn er om de kwaliteit en veiligheid van producten te waarborgen, maar ze kunnen ook de prijs van het verhandelde product verhogen en daarmee de export beperken. Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Productvereisten aan export als exportbeperking
00:00

Internationaliseringsmonitor

Exportkwaliteit, handelstarieven en productvereisten aan export. Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Internationaliseringsmonitor
00:00

Slachtofferhulp Nederland

Hoeveel cliënten werden door slachtofferhulp Nederland in 2018 geholpen? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Slachtofferhulp Nederland
06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in november verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
November 2019 ICalendar Faillissementen
15:30

Bbp Caribisch Nederland

Ontwikkeling van het Bbp op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.
2017 ICalendar Bbp Caribisch Nederland
13 dec 00:00

Opbrengst motorrijtuigenbelasting

Hoeveel brengt de motorrijtuigenbelasting op in 2020? Indeling : Provincie Beschikbaar onder embargo
2020 ICalendar Opbrengst motorrijtuigenbelasting
06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in oktober?
Oktober 2019 ICalendar Internationale handel
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand oktober.
Oktober 2019 ICalendar Omzet detailhandel
51 16 dec 16:00

Inkomsten landbouw

Hoe hoog waren de inkomsten per arbeidsjaar in de landbouw in 2019? Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Inkomsten landbouw
17 dec 00:00

Prognose van de bevolking

Hoe zal de bevolking van Nederland zich de komende decennia naar verwachting ontwikkelen? Beschikbaar onder embargo
2019-2060 ICalendar Prognose van de bevolking
18 dec 00:00

De Regionale Economie 2018

Hoe heeft de economie zich ontwikkeld in de regio's? Waar groeide de economie het sterkt, en hoe staat het met de regionale arbeidsmarkt? Verder aandacht voor diverse onderzoeken naar ontwikkelingen regionaal. Indeling : Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar De Regionale Economie 2018
19 dec 00:00

Podiumkunsten

Hoeveel bezoeken noteerden de Nederlandse podiumkunsten in 2018 en welke soorten podia kregen te maken met een stijging of daling van het aantal bezoeken? Indeling : Landsdeel, Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Podiumkunsten
00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart

De ontwikkelingen in de luchtvaart in het derde kwartaal van 2019. Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?
November 2019 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
20 dec 00:00

Arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit

Ontwikkelingen in arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit in de periode 2008-2018. Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit
00:00

Invloed van zelfstandigen op de productiviteit

De opkomst van zelfstandigen en flex werknemers na 2003 en de productiviteitsontwikkelingen per bedrijfstak. Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Invloed van zelfstandigen op de productiviteit
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
December 2019 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Oktober 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
November 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
21 dec 00:00

Bereikbaarheid buiten werktijd

Hoeveel werknemers zijn ook na werktijd bereikbaar, en hoe verschilt dat naar bijvoorbeeld functie of opleidingsniveau? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Bereikbaarheid buiten werktijd
52 23 dec 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?
Oktober 2019 ICalendar Investeringen
24 dec 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2019?
2e kwartaal 2019 ICalendar Economische groei, 2e berekening
06:30

Financiën huishoudens en ondernemingen

Nieuwe kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden...) en ondernemingen (winsten, leningen...). Onderwerp voor nieuwsbericht nader te bepalen.
3e kwartaal 2019 ICalendar Financiën huishoudens en ondernemingen
06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.
3e kwartaal 2019 ICalendar Overheidsfinanciën
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
December 2019 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Kwartaalmonitor overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal van 2019 Indeling : Provincie, Gemeente, Overig Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalmonitor overheidsfinanciën
09:30

CO2 uitstoot

3e kwartaal 2019 ICalendar CO2 uitstoot
53 30 dec 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
November 2019 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
December 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
2020
1 02 jan 00:00

Regionale bevolkingsontwikkeling 2019

Welke gemeenten groeiden vorig jaar het meest, en waardoor vooral? Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Regionale bevolkingsontwikkeling 2019
00:00

Bevolkingsontwikkeling 2019

Hoeveel geboorte, sterfte, immigratie en emigratie was er vorig jaar? Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Bevolkingsontwikkeling 2019
2 09 jan 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in december?
December 2019 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
06:30

Jaarcijfers consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in 2019?
2019 ICalendar Jaarcijfers consumentenprijzen
3 13 jan 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in december 2019
December 2019 ICalendar Faillissementen
7 12 feb 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in januari 2020
Januari 2020 ICalendar Faillissementen
8 19 feb 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld Industrie
20 feb 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
9 26 feb 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
28 feb 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de bedrijfstak horeca. En welke andere opvallende ontwikkelingen waren er in de horeca?
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
10 04 mrt 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
11 09 mrt 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
12 mrt 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in februari 2020
Februari 2020 ICalendar Faillissementen
16 14 apr 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in maart 2020
Maart 2020 ICalendar Faillissementen
20 12 mei 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in april 2020
April 2020 ICalendar Faillissementen
21 20 mei 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
22 27 mei 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
29 mei 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
23 03 jun 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
24 10 jun 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
12 jun 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in mei 2020
Mei 2020 ICalendar Faillissementen
29 13 jul 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in juni 2020
Juni 2020 ICalendar Faillissementen
33 12 aug 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in juli 2020
Juli 2020 ICalendar Faillissementen
34 20 aug 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
35 28 aug 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
36 31 aug 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
03 sep 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
37 11 sep 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in augustus 2019
Augustus 2020 ICalendar Faillissementen
42 12 okt 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in september 2020
September 2020 ICalendar Faillissementen
46 12 nov 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in oktober 2020
Oktober 2020 ICalendar Faillissementen
47 19 nov 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
48 27 nov 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
49 30 nov 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
03 dec 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
50 07 dec 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
11 dec 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in november 2020
November 2020 ICalendar Faillissementen

top