Toepassing van Internetstandaarden voor websites van bedrijven

Een statistische analyse van Internet.nl-scores

Over deze publicatie

In dit rapport wordt het gebruik van internetstandaarden voor websites van bedrijven onderzocht. Het toepassen van (veilige) internetstandaarden verhoogt de veiligheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van het internet. Voor dit onderzoek is de webtool Internet.nl van Platform Internetstandaarden gebruikt. Op Internet.nl kan je per website een scan uitvoeren om aan de hand van ruim 30 onderliggende testen op het juiste gebruik van internetstandaarden een eindscore te berekenen die tussen de 0 en 100 procent ligt. Bedrijven met een 100 procent score hebben een website die voldoet aan alle vereiste internetstandaarden. Door voor een representatieve steekproef van bedrijven een websitescan uit te voeren, kan per bedrijfsgrootteklasse en bedrijfstak gerapporteerd worden wat de gemiddelde Internet.nl-eindscore van bedrijven met een website is. Ook kan per onderliggende subtest gerapporteerd worden hoeveel bedrijven aan de juist internetstandaarden voldoet.

De gemiddelde eindscore van de websitescan van alle bedrijven met website met 2 of meer werknemers is in twee en een half jaar tijd met bijna 8 procent toegenomen van 60,3 procent in oktober 2020 naar 65,1 procent in april 2023. Hoewel de eindscore niet afhankelijk is van de bedrijfsgrootteklasse, is er wel een duidelijk verschil waarneembaar tussen de score voor de onderliggende subtesten. Zo scoren kleine bedrijven voornamelijk hoog voor het ondersteunen van IPv6 ten opzichte van grote bedrijven, terwijl grote bedrijven weer beter scoren op het gebruik van de juiste internetstandaarden om te voorkomen dat het emaildomein van het bedrijf kan misbruikt worden voor e-mail spam en phishing-aanvallen.