Annual Sector Accounts Inventory, 2021

plaatje portemonnee
Bronnen en methode voor de niet-financiële jaarcijfers van de sectorrekeningen.

Sectorrekeningen bieden een samenhangend en geïntegreerd beeld van de macro-economische processen als het genereren en (her)verdelen van inkomen in een land. Deze methodebeschrijving ('ASA Inventory') voor Nederland is op verzoek van Eurostat samengesteld.