Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2019. Een toelichting

Omslag, Toelichting Monitor Brede Welvaart
Op 15 mei 2019 publiceerde het CBS de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019. Dit rapport is gemaakt op verzoek van het kabinet voor het Verantwoordingsdebat 2019 in de Tweede Kamer. Deze toelichting legt uit hoe het CBS is gekomen tot de resultaten in de Monitor Brede Welvaart 2019, en hoe dit jaar - voor het eerst - de SDG’s in de Monitor zijn opgenomen.
Onderwerpen die in de toelichting aan de orde komen zijn onder meer de selectie van thema’s en indicatoren voor brede welvaart en de SDG’s, welke statistische methoden zijn gebruikt, hoe kleurcodes zijn bepaald en wat kleuren betekenen en waarom sommige resultaten in de hoofdtekst zijn besproken en andere niet.