Groeiers buiten de Randstad

© Hollandse Hoogte
De regionale ontwikkeling van de economie, de werkgelegenheid en het inwonersaantal.
In dit onderzoek wordt de ontwikkeling van de economie, de werkgelegenheid en de bevolking gepresenteerd in de jaren 1996-2016 voor 52 zogeheten COROP-plusregio’s. In het bijzonder wordt er gezocht naar regio’s die buiten de Randstad vallen. Van deze regio’s wordt bekeken in hoeverre ze qua werk georiënteerd zijn op de Randstad en of ze qua economische structuur lijken op de Randstad. Ook worden vier grote gemeenten die liggen in groeigebieden buiten de Randstad nader geanalyseerd.