Nederlandse Noordzee en kustgebieden 2005-2010-2014

Paper cover lichtblauw
Dit onderzoek geeft inzicht in de economische waarde van activiteiten met betrekking tot de Noordzee en het kustgebied in 2005, 2010 en 2014.
Het rapport geeft inzicht in de economische waarde van activiteiten op zee (scheepvaart, olie- en gasproductie, visserij, zandwinning en off-shore windenergie productie) en activiteiten in de zeehavens en de kustgebieden van de Noordzee. Deze onderdelen omvatten updates van eerdere versies van dit rapport (de vorige versie werd gepubliceerd in 2014). Daarnaast is dit onderzoek ten opzicht van vorige rapporten uitgebreid met twee onderdelen: Ten eerste wordt het relatieve belang van de maritieme economie tussen landen vergeleken met behulp van Eurostat data. Ten tweede wordt de mogelijkheid bekeken om meer specifieke mariene sectoren zoals gespecificeerd door OSPAR (Oslo-Paris Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic) te onderzoeken. Het onderzoek is gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu in relatie tot de Kaderrichtlijn mariene strategie.