De regionale economie 2015

omslag publicatie De regionale economie 2015
De publicatie De regionale economie 2015 bevat cijfers over de economische ontwikkeling, productiestructuur, investeringen en arbeidsmarkt regionaal.

In de Regionale economie zijn ook artikelen opgenomen met uitkomsten over de regionale economie die niet afkomstig zijn van de regionale rekeningen Er wordt een hoofdstuk gewijd aan de zzp’ers, hoe hoog hun inkomen zijn, hoe het is gesteld met hun vermogen en de regionale verschillen in persoonlijk inkomen en vermogen van huishoudens. Ook wordt er een hoofdstuk gewijd aan bijstandsuitkeringen. En ten slotte wordt er een regionale analyse van innovatie en R&D gedaan.

De Nederlandse economie groeide in 2015 met 2 procent. Deze groei kwam onder andere door de groei in de groot en detailhandel. Deze bedrijfstak doet het de laatste jaren goed en is bovendien de belangrijkste bedrijfstak in de Nederlandse economie. De economie van de provincie Noord-Holland groeide in 2015 het hardst met 2,8 procent. De sterke afname in de productie van aardgas leidde ook in 2015 tot krimp in Groningen, ditmaal met bijna 7 procent. De gaswinning is in 2015 verder teruggebracht. Exclusief delfstoffenwinning was er in Groningen sprake van 1,5 procent groei.

Erratum:

Op blz. 12 staat:
‘Noord-Holland en Limburg gingen aan kop met in 20 jaar tijd een toename van bijna 49 procent van het bbp per inwoner’.

Dit moet zijn:
‘Noord-Holland en Limburg gingen aan kop met in 20 jaar tijd een toename van bijna 38 procent van het bbp per inwoner’.