De arbeidsmarkt in cijfers 2015

Deze digitale publicatie geeft een uitgebreid overzicht van de arbeidsmarkt in 2015.
CBS publiceert veelvuldig over de arbeidsmarkt, vanuit verschillende invalshoeken. Alle facetten die in eerdere publicaties aan de orde zijn gekomen, worden in dit jaaroverzicht samengevoegd tot een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt in 2015. Daarnaast geeft het inzicht in de manier waarop de verschillende cijfers tot stand komen, met links naar de StatLine-tabellen waar die cijfers te vinden zijn.