Internationaliseringsmonitor 2015, tweede kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. Deze monitor ondersteunt het publieke debat over de internationalisering met feiten en inzichten. In deze editie staat het thema innovatie centraal.

Innovatie is een belangrijke aanjager van economische groei en welvaart. Internationaal actieve bedrijven blijken vaker te innoveren dan bedrijven zonder internationale activiteiten en geven ze meer geld uit aan innovatie dan lokaal actieve bedrijven met innovatie. Belangrijkste conclusies:

  • De R&D-uitgaven van bedrijven en instellingen (aan R&D gedaan met eigen personeel) bedroegen in 2013 circa 12,7 miljard euro.
  • Bedrijven besteeddenin 2013 meer R&D uit inhet buitenland. In totaal was dit voor circa 1,6 miljard euro.
  • Nederland stond in 2013 op 9e plek van meest R&D-intensieve landen in de EU. Hiermee staat Nederland net onder het Europese gemiddelde.
  • Bedrijven in buitenlands eigendom geven gemiddeld 70 procent meer uit aan R&D dan vergelijkbare Nederlandse bedrijven.
  • Het innoverend MKB is vaker internationaal actief dan niet-innoverend MKB.
  • Het hebben of doen van innovaties is een belangrijke verklaring voor productiviteitsverschillen exporteurs en niet-exporteurs. Met name het exporteren van high-tech producten en het hebben van product- en procesinnovatie zijn positief gecorreleerd aan productiviteit.
  • Tijdens de economische crisis (2008-2012) hebben bedrijven hun innovatie-uitgaven teruggeschroefd. Een gemiddeld bedrijf met innovatie gaf in 2012 de helft minder uit aan innovatie dan in 2008. Voor innoverende bedrijven met internationale handel in goederen waren deze innovatie-uitgaven in deze periode nog eens 58 procent lager dan voor een bedrijf zonder handel. Voor een innoverend bedrijf met een buitenlandse moeder waren de innovatie-uitgaven 35 procent extra gedaald.