Internationaliseringsmonitor 2014, vierde kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. In deze editie staan de gevolgen die globalisering heeft voor werknemers en burgers centraal, met onder meer de volgende onderwerpen:

omslag

 

  • Het aantal voltijdbanen dat bestaat dankzij de export van goederen en diensten is in 25 jaar met 40 procent gegroeid. Dat is bijna tweemaal zoveel als de werkgelegenheidsgroei dankzij binnenlandse consumptie.
  • Vooral het aantal banen in de export van diensten is in flink toegenomen; van 400 duizend in 1988 naar ruim 800 duizend in 2012.
  • In 2012 was bijna een derde van de 6,7 miljoen voltijdbanen in Nederland te danken aan de export van goederen en diensten.
  • Tijdens de recessie hing het drijven van internationale handel samen met behoud van werkgelegenheid. Vooral in de laatste jaren is de banenkrimp groter geweest bij bedrijven zonder internationale activiteiten.
  • In Nederland worden de hoogste salarissen verdiend bij bedrijven met een Amerikaanse moeder. Internationale bedrijven betalen gemiddeld hogere salarissen.
  • De hogere salarissen bij bedrijven met internationale activiteiten zijn deels te verklaren met bedrijfskenmerken en persoonskenmerken zoals geslacht en leeftijd, maar niet door opleiding.
  • Salarisverschillen tussen Nederlandse en buitenlandse kenniswerkers zijn er vooral in de kleine top van het bedrijfsleven. Vooral in de zakelijke en financiële dienstverlening zijn veel buitenlandse kenniswerkers.
  • Ruim 80 duizend werknemers woonachtig in België en Duitsland pendelen tussen woonland en Nederlandse werkplek.