Statistisch Jaarboek 2013

Voorpagina Statistisch Jaarboek 2013

Het Statistisch jaarboek 2013 biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers over de Nederlandse samenleving. De cijfers zijn per thema geordend. Het boek is een onmisbare steun voor wie zich wil oriënteren op onderwerpen als bevolkingsgroei, leefstijl en gezondheid, onderwijs, werkloosheid, de ontwikkeling van de bouwnijverheid en industrie, en vele andere onderwerpen. Dit jaarboek opent met enkele bijdragen rond actuele zaken: de invloed van de crisis op het aantal huwelijken en geboorten, over doorstroming op de woningmarkt en over de verschillen in profielkeuzes in het onderwijs tussen jongens en meisjes.

Statistisch jaarboek als e-Book

Het Statistisch jaarboek is ook als e-book beschikbaar in het formaat epub. U kunt dit bestand downloaden en lezen op uw e-reader die dit formaat ondersteunt.