Inkomen, vermogen en dynamiek van zelfstandigen zonder personeel

Dit rapport toont de resultaten van het door EIM en CBS gezamenlijk uitgevoerde onderzoek naar de inkomens- en vermogenspositie van zzp-ers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de totale groep zelfstandigen zonder personeel en de groep nieuwe zelfstandigen. Deel I geeft de belangrijkste resultaten en beschrijft de achtergrond en doelstelling van het onderzoek. Deel II is technischer van aard en gaat onder meer in op de koppelprocedure en detailuitkomsten van het onderzoek.