Regionaal beeld van de jeugd 2011, Landelijke Jeugdmonitor

omslag regionaal beeld van de jeugd 2011

Regionaal beeld van de jeugd 2011 geeft de situatie weer van jongeren per provincie, waarbij ook zoveel mogelijk de gemeenten aan bod komen. De onderwerpen zijn verdeeld over de thema's jongeren en gezin, gezondheid en welzijn, onderwijs, arbeidsmarkt en veiligheid en justitie.

Het is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inhoud is gebaseerd op cijfers die op de website www.landelijkejeugdmonitor.nl staan.

Op 23 januari 2012 is er een erratum uitgebracht bij deze publicatie:

Dit is het persbericht dat het Ministerie van VWS heeft uitgebracht bij het verschijnen van deze publicatie: