The Dutch growth accounts 2009 (De Nederlandse groeirekeningen 2009)

Economische groei kent meerdere oorzaken. Een verhoogde inzet van productiemiddelen als arbeid en kapitaal verklaart een deel van de economische groei. Daarnaast kunnen productiviteitsstijgingen, door bijvoorbeeld technische innovaties, voor economische groei zorgen. De publicatie ‘The Dutch growth accounts 2009’, dit jaar voor het eerst beschikbaar in het Engels, beschrijft en analyseert de oorzaken van de economische groei in verschillende bedrijfstakken van de Nederlandse economie.

The Dutch growth accounts 2009

Nederlandse samenvatting