Statistisch Jaarboek Nederlandse Antillen 2009 (Engels)

Het Statistisch Jaarboek biedt een bron van informatie voor iedereen die op de hoogte wil blijven van diverse onderwerpen met betrekking tot de sociaal-economische situatie van de verschillende eilanden van de Nederlandse Antillen.
Meer dan ooit beseft het Centraal Bureau voor de Statistiek het belang van statistische gegevens als instrument voor onderzoek, analyse en beleidsvorming. We willen alle bijdragers bedanken voor het telkens verstrekken van de nodige cijfers voor het actualiseren van deze publicatie.

Op de website van het CBS (www.cbs.an) vindt u meer informatie en statistieken. Deze uitgave van het Statistisch Jaarboek bevat gegevens die tot december 2008 zijn verzameld.