Twee eeuwen beroepsbevolking, 1800-2009

15-10-2010 16:00

In dit rapport worden lange tijdreeksen geconstrueerd van de werkzame beroepsbevolking, het aantal werkzame personen en het aantal werklozen voor het tijdvak 1800–2009. Daarbij zijn gegevens uit de Enquête beroepsbevolking vanaf 1987 als uitgangspunt genomen. Voor methodebreuken zijn correcties toegepast.