Hernieuwbare energie in Nederland 2009

Hernieuwbare energie in Nederland 2009

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2009 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2009. Aan bod komen totaaloverzichten van elektriciteit, warmte en vermeden verbruik van fossiele primaire energie. Er is aandacht voor internationale vergelijkingen en verder worden per energiebron de recente ontwikkelingen en de waarnemingsmethode toegelicht.

Hernieuwbare energie in Nederland 2009