In 2002 verschenen boek

Boek dat in 2002 over onderwijs is verschenen:

  • Jaarboek onderwijs in cijfers 2002

Van bovenstaande publicatie is momenteel uitsluitend een papieren versie beschikbaar. Er wordt naar gestreefd om deze in de toekomst ook in elektronische vorm aan te bieden.