Kunstzinnige Vorming 2005 en 2007

Kunstzinnige Vorming 2005 en 2007

Het rapport ‘Kunstzinnige Vorming 2005 en 2007’ is tot stand gekomen op basis van een onderzoek gehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek in samenwerking met de Kunstconnectie, de branchevereniging voor kunsteducatie en kunstbeoefening onder kunstzinnig vormende instellingen.

Het rapport heeft tot doel een cijfermatig overzicht te geven van de kunstzinnige vorming in Nederland die buiten schoolverband wordt gegeven. De publicatie bestaat uit een samenvatting en een reeks tabellen waarin gegevens worden gepresenteerd over de instellingen, de leerlingen en cursisten, het personeel en de baten en lasten.

Deze publicatie is de laatste in de reeks. Het onderzoek naar de kunstzinnig vormende instellingen staat al geruime tijd op de nominatie om te worden herzien. Hierbij gaat het niet alleen om herziening van de vragenlijst en de vaststelling van de populatie, ook de wijze van gegevensverzameling en verwerking zullen tijdens de herziening opnieuw worden bepaald.

Kunstzinnige vorming 2005 en 2007