De digitale economie 2008

 de digitale economie 2008

Nederland kan zich op ICT-gebied goed meten met andere toonaangevende landen. Zo is telewerken sterk toegenomen: de helft van de bedrijven in Nederland liet hun personeel in 2007 telewerken. Steeds meer Nederlanders kopen online producten en diensten en ook in de publieke sector is ICT verder doorgedrongen. De publicatie De digitale economie verschaft ook informatie over de ICT-sector, over de relatie tussen ICT en economie en over de telecommunicatie-infrastructuur. Deze editie bevat voor het eerst een apart hoofdstuk waarin kennis over ICT centraal staat.

Methodologie De digitale economie 2008

Een methodologische beschrijving over enkele onderwerpen uit ‘De digitale economie’. Aan bod komen: ICT (informatie- en communicatietechnologie), ICT-goederen en -diensten, de afbakening van de ICT-sector, de telecom-infrastructuur en de impact van ICT op de samenleving.

Statistische bijlage