Milieurekeningen 2007

Economie en milieu zijn nauw met elkaar verbonden. Enerzijds heeft de economie als input grondstoffen nodig die afkomstig zijn uit het milieu, anderzijds dragen economische activiteiten bij aan allerlei soorten milieuvervuiling. De publicatie Milieurekeningen 2007 van het Centraal Bureau voor de Statistiek beschrijft en analyseert de relatie tussen milieu en economie in Nederland. In deze editie wordt speciaal aandacht besteed aan het milieuthema klimaatverandering.

milieurekeningen 2007