Milieurekeningen 2006

Economie en milieu zijn nauw met elkaar verbonden. Enerzijds heeft de economie als input grondstoffen nodig die afkomstig zijn uit het milieu, anderzijds dragen economische activiteiten bij aan allerlei soorten milieuvervuiling. De publicatie Milieurekeningen 2006 van het Centraal Bureau voor de Statistiek beschrijft en analyseert de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: luchtvervuiling, watervervuiling, water, afval, energie, milieubelastingen en de aardolie- en aardgasreserves.

Milieurekeningen

Milieurekeningen 2006

Kengetal           : C-167

ISBN                : 978-90-357-1940-8

ISSN                : 1873-8419

Prijs                 : € 22,75