Monitor Mineralen en Mestwetgeving 2007

Voorpagina monitor mest enm mineralen

De Monitor Mineralen en Mestwetgeving geeft informatie over de voortgang van het mest- en ammoniakbeleid in Nederland. Het bevat gegevens over de ontwikkeling van de veestapel, over mestproductie- en dierrechten, mineralenaangiften, mesttransporten en ammoniakemisies.

Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van gegevens uit CBS-onderzoeken en externe bronnen. Informatie over mestproductie- en dierrechten en mineralenaangiften is afkomstig van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Cijfers over de ammoniakemissie zijn afkomstig van het Milieu- en natuurplanbureau.

Kengetal: J-64
ISBN: 978-90-357-1929-3
Prijs: € 12,50 (exclusief administratie- en verzendkosten)