Veiligheidsmonitor Rijk 2007

Veiligheidsmonitor Rijk 2007

De Veiligheidsmonitor Rijk 2007 beschrijft verschillende objectieve en subjectieve aspecten van veiligheid en het functioneren van de politie. De gegevens zijn gebaseerd op een persoonsenquĂȘte die in het begin van 2007 is uitgevoerd door het CBS in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie. Het onderzoek is een integratie van drie eerdere afzonderlijke onderzoeken. De publicatie bestaat uit een landelijke rapportage en een tabellenrapport.

Vanaf 2008 maakt de Veiligheidsmonitor Rijk deel uit van de integrale Veiligheidsmonitor.

Landelijke rapportage

Kengetal: W-40

Tabellenrapport

Kengetal: W-42

Vragenlijst

Kengetal: W-43