Duurzame energie in Nederland 2005

Duurzame energie in Nederland 2005

Het rapport Duurzame energie in Nederland 2005 beschrijft de bijdrage van duurzame energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening van 1990 t/m 2005. Het geeft totaaloverzichten in termen van elektriciteit, warmte, vermeden primaire energie en vermeden emissie van CO2. Een hoofdstuk beschrijft de verschillen tussen nationale en internationale definities voor duurzame energie en bevat cijfers voor vijftien Europese landen. Verder worden per bron de recente ontwikkelingen en de waarnemingsmethode toegelicht. Bronnen zijn onder andere waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassaverbranding.

Kengetal: C-89
ISBN-10: 90-357-1896-8
ISBN-13: 978-90-357-1896-8
ISSN: 1871-7853
Prijs € 9,75 (excl. admin.- en verzendkosten)

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling verkoop.