Kennis en economie 2006

Het vermogen om producten en processen te vernieuwen steunt onder meer op research en development, innovatie en de kennis om dit te kunnen doen. De uitgaven aan R&D in Nederland blijven echter achter bij die van veel andere landen. Het aantal innovatieve bedrijven is daarentegen wel toegenomen. Ook werken bedrijven vaker samen met derden om innovaties te realiseren. En hoewel jongeren steeds vaker voor een hogere opleiding kiezen, zit de kennis van de (beroeps)bevolking in toenemende mate in ‘grijze koppen’.

De publicatie Kennis en economie 2006 – de tiende in een reeks – schetst een beeld van deze en andere ontwikkelingen op het terrein van het ontwikkelen en toepassen van kennis in Nederland. De ontwikkelingen in Nederland worden hierbij regelmatig in internationaal perspectief geplaatst.

Kennis en economie 2006

Kengetal: K-300

ISBN 10: 90-357-1606-X

ISBN 13: 978-90-357-1603-3

ISSN: 1384-6973

Prijs: € 32,00 (excl. administratie- en verzendkosten)

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling Verkoop.