Kerncijfers postcodegebieden 2004

De publicatie Kerncijfers Postcodegebieden 2004 bevat statistische gegevens voor alle 6-positie postcodegebieden van Nederland. De kerncijfers omvatten gegevens over geografie, demografie, woningen en  inkomens per postcodegebied.

Een beschrijving van het onderzoek en de huidige set met variabelen vindt u in de Toelichting Kerncijfers Postcodegebieden.

Meer laag-regionale gegevens vindt u in de StatLinepublicatie Kerncijfers Wijken en Buurten. De indeling naar wijken en buurten wordt door de gemeenten vastgesteld. In de landelijke gebieden volgt deze indeling vooral de topografie, in de stedelijke gebieden spelen sociaal-economische verschillen een rol bij de afbakening. De indeling naar postcodegebieden wordt door het postbedrijf vastgesteld en komt vaak niet overeen met de wijk- en buurtindeling.

De Kerncijfers Postcodegebieden 2004 bevat ruim 400 duizend postcodes en kan vanwege zijn omvang niet in StatLine worden gepubliceerd. Ook komen er geen updates.

De bestanden met de toelichting zijn gratis te downloaden als gecomprimeerd csv- of txt-bestand. Ze zijn ook tegen verzendkosten op cd-rom te bestellen.

Als csv-bestand

Als txt-bestand

Prijs: € 2,85 (incl. verzendkosten)
Kengetal: A-132CD
Productnummer:  3681705010

U kunt de cd-rom bestellen bij de afdeling verkoop.