The EU-15's New Economy - A Statistical Portrait

The EU-15’s New Economy – A Statistical Portrait

Met het formuleren van de Lissabon-strategie gaf de EU aan dat het tot de top-economieën wil blijven behoren. Een belangrijke weg daartoe is innovatie op het gebied van ICT. In deze publikatie zijn – voor het eerst – ongeveer vijftig sleutelindicatoren verzameld, die een breed spectrum van verschijnselen dekken die samenhangen met de Nieuwe Economie. Omdat de gegevens vergelijkbaar zijn, kunnen de landen onderling vergeleken worden.

De publicatie is samengesteld in opdracht van de EU.

Kengetal: P-36
ISBN: 90-357-2609-X
Prijs: €  22,50

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling verkoop.