Jaarboek onderwijs in cijfers 2005

Jaarboek onderwijs in cijfers 2005

  • Hoeveel leerlingen en studenten zijn er in Nederland?
  • Wat geven de publieke en private sector jaarlijks uit aan onderwijs?
  • Hoe verlopen de schoolcarrières van autochtonen en allochtonen?
  • Hoeveel jaar brengen we in Nederland door op school?
  • Wat zijn de kansen voor schoolverlaters op de arbeidsmarkt?
  • Wat is de invloed van de opleiding van ouders op de schoolkeuze van kinderen?
  • Hoe staat het met het Nederlands hoger onderwijs internationaal?
  • Hoe is het gesteld met de veiligheid op scholen?
  • Bij hoeveel samenwonende paren hebben de partners een gelijk onderwijsniveau?

Dit is slechts een kleine greep uit de vragen waarop het Jaarboek onderwijs in cijfers antwoord geeft. Het boek belicht op heldere en beknopte wijze de stand van zaken in het onderwijs. In de zevende editie zijn ook bijdragen opgenomen van de Inspectie van het Onderwijs, het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt en het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen. Het boek is geschikt voor iedereen die zich bezighoudt met onderwijs en de maatschappelijke omgeving waarin het onderwijs zich ontwikkelt. Mensen met een professionele belangstelling, zoals wetenschappers, beleidsmedewerkers, marktonderzoekers en onderwijsdeskundigen, maar ook andere geïnteresseerden zullen in deze editie van het Jaarboek onderwijs in cijfers een handig naslagwerk vinden.

Het Jaarboek onderwijs in cijfers is een gemeenschappelijke uitgave van het CBS en Kluwer.

ISBN 90 13 0 2359 2
Prijs € 36,75

U kunt deze publicatie bestellen bij:

Kluwer
Tel. (0570) 67 33 44,
Fax (0570) 69 15 55
of e-mail info@kluwer.nl

De publicatie is ook verkrijgbaar via de boekhandel.