Assurantiejaarboek 2005

Assurantiejaarboek 2005

Het Assurantiejaarboek 2005 biedt informatie over de plaats van de verzekeringsbranche in de Nederlandse economie, over het aantal verzekeringsbedrijven, de bedrijfsresultaten van de verzekeraars en van de premiestromen van het particuliere verzekeringsbedrijf.

Het Assurantiejaarboek 2005 geeft cijfermatig inzicht in de ontwikkeling van inkomens en consumptie en over de omvang en ontwikkeling van bevolking en bedrijven. Verder geeft het een beeld van de omvang van schadegebeurtenissen: het aantal branden en de geleden schade, het aantal slachtoffers van veel voorkomende criminaliteit en het aantal verkeersongevallen.

ISBN 90 130 17 762
Prijs 53,30

U kunt deze publicatie bestellen bij Kluwer.