Emancipatiemonitor 2004

Emancipatiemonitor 2004 Dit is de derde editie van de Emancipatiemonitor. In deze monitor die tweejaarlijks verschijnt, worden de meest recente cijfers over de stand van zaken van het emancipatieproces gepresenteerd. Aandacht wordt er onder meer besteed aan de ontwikkelingen in de arbeidsdeelname van vrouwen, de combinatie van arbeid en zorg, de economische zelfstandigheid van vrouwen, de doorstroming van vrouwen naar hogere functies en geweld tegen vrouwen. Ook worden in iedere monitor een aantal thema's speciaal belicht. In 2004 zijn dat de effecten van maatregelen om het aandeel vrouwen aan de top te vergroten en de emancipatiebereidheid van werkgevers. De Emancipatiemonitor is een gezamenlijke publicatie van het SCP en het CBS.  Emancipatiemonitor 2004T/m hoofdstuk 5  Vanaf hoofdstuk 5 

Prijs € 19,90 (excl. admin.- en verzendkosten)
ISBN 90-377-0190-6

Bestellen

Het rapport is verkrijgbaar via de boekhandel of te bestellen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (www.scp.nl).