The Poor Side of the Netherlands

The Poor Side of the Netherlands

The Poor Side of the Netherlands geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens uit de Armoedemonitor, die sinds 1997 aanvankelijk jaarlijks en tegenwoordig tweejaarlijks wordt opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Behalve cijfers over de omvang en ontwikkeling van armoede geeft het rapport ook informatie over risicogroepen en hun omstandigheden. Speciale aandacht is er verder voor het thema sociale uitsluiting, de dynamiek van armoede, de armoedeval en werk als middel om aan armoede te ontsnappen.ISBN 90 377 0168 X
Prijs  24,90

U kunt deze publicatie bestellen bij:

De boekhandel of bij het SCP: fax 070-3407044, e-mail: bestel@scp.nl of via de web-site: www.scp.nl