Arbeidsomstandigheden 2002 monitoring via personen

Ebooks:

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt gegevens over belastende factoren in het werk. Dit is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de arbeidsomstandighedenmonitor worden aspecten van fysieke en psychische werkbelasting en belasting door omgevingsfactoren beschreven.