R&D en software-onderzoek bij bedrijven in Nederland 1999

H.J.D. de Lanoy Meijer (Mrt. 2000)Van alle R&D (in fte's gemeten) in 1998 bij bedrijven met 10 of meer werknemers wordt bijna een kwart (24 %) besteed aan onderzoek op het gebied van innovatieve software. Deze raming is ontleend aan de uitkomsten van een eind 1999 door het CBS uitgevoerde enquêtering. Voor het ramen van genoemd percentage is gebruik gemaakt van twee methoden. Bij de eerste (directe) methode wordt het percentage berekend door gebruik van de desbetreffende data uit de vragenlijst. Bij de tweede (indirecte) methode wordt uitgegaan van groeivoeten die op hun beurt zijn ontleend aan de enquête en aan bestaand CBS-materiaal.