Veiligheid en recht

Het statistiekoverzicht 2023 met welke frequentie die door het CBS wordt samengesteld.

Veiligheid en recht
TitelFrequentie
Asiel en verblijfmaand, kwartaal, jaarlijks
EU Asiel en migratiejaarlijks
Bijdrage RIVM rapport statushoudersjaarlijks
Bijdrage SCP rapport statushoudersjaarlijks
Bijdrage WODC rapport statushoudersjaarlijks
Brandweerkwartaal, jaarlijks
Criminogene factoreneenmalig
Data Alliantie Strafrechtketendoorlopend
DIVOSA benchmark statushouderskwartaal, jaarlijks
Gender Based Violenceeenmalig
Geregistreerde criminaliteitjaarlijks
Huiselijk en seksueel geweld monitorjaarlijks, tweejaarlijks
Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclasseringhalfjaarlijks
Kenmerken politiepersoneelhalfjaarlijks
Monitor Jeugdcriminaliteittweejaarlijks
Monitor online criminaliteitjaarlijks, tweejaarlijks
Monitor Zelfgerapporteerde Jeugddelinquentietweejaarlijks
Onderzoek asielcohortenjaarlijks
Open Data Politiemaand
Publicatie Criminaliteit en Rechtshandhavingjaarlijks
Rechtsbijstandjaarlijks
Schuldsaneringjaarlijks
Slachtofferhulpjaarlijks
Statistiek Wet Inburgeringkwartaal, jaarlijks
Sociale spanningenindicatorweek
Tenuitvoerleggingjaarlijks
Veiligheidsmonitortweejaarlijks
Verdachten- en slachtoffermonitormaand
Vervolging, berechting, schuldsanering en rechtsbijstandjaarlijks
Zicht op ondermijninghalfjaarlijks
Zicht op ondermijning - vakantieparkenhalfjaarlijks