Wij maken en verspreiden statistieken

© CBS

Het CBS staat voor een goed geïnformeerde samenleving, op basis van feiten. Als hét statistisch bureau van Nederland geven we met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, onderzoek, beleidsontwikkeling en besluitvorming. Dat doen we al sinds 1899.

Het CBS publiceert cijfers over onderwerpen die iedereen aangaan. Daarbij heb je meer aan informatie over maatschappelijke vraagstukken dan aan losse cijfers. Je hebt context nodig om ontwikkelingen in de maatschappij te begrijpen. We publiceren onze cijfers daarom zoveel mogelijk in samenhang. Maatschappijgericht is één van onze belangrijke pijlers. Omdat het belangrijk is dat we weten wat er echt gebeurt in de samenleving. Hoe staan we er feitelijk voor in Nederland? Dat vormt de basis voor het verkrijgen van inzicht: ter ondersteuning van het maatschappelijk debat, voor het toetsen van beleid en het nemen van besluiten, en om mensen iets te leren over onze samenleving. Maar dan wel op basis van de juiste feiten.

Overzicht statistieken

Het statistiekoverzicht 2023 geeft per thema een overzicht welke statistieken (en met welke frequentie) er door het CBS worden samengesteld. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd.

Wij maken en verspreiden statistieken